Povežite se s nama

Hrvatski kulturni dom na Sušaku u Rijeci od početka 2015. godine nalazi se pod upravljanjem HNK Ivana pl. Zajca, no to će se uvelike promijeniti krajem ove godine ukoliko gradski vijećnici prihvate prijedlog Vojka Obersnela o osnovanju još jedne gradske ustanove.

Gradonačelnik želi izdvojiti HKD na Sušaku u zasebnu ustanovu, a sve, između ostalog, pod objašnjenjem bolje pripreme za titulu Europska prijestolnica kulture 2020. godine

“Na temelju višegodišnjih iskustava i u kontekstu najavljenih planova, Hrvatski kulturni dom na Sušaku veliki je potencijal, čiju organizaciju i kapacitete treba prilagoditi očekivanjima. Stoga, u cilju postizanja boljih i efikasnijih rezultata, predlažemo osnivanje nove ustanove koja bi djelovala u prostoru Hrvatskog kulturnog doma i doprinjela kompletnijoj usluzi korisnicima prostora, ali i raznolikijoj ponudi događanja u gradu Rijeci. Javna ustanova nastavila bi provoditi djelatnosti koje su se do sada provodile u Odjelu (poput koordinacije programa na sceni Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, organizacije izložbi u galeriji Kortil ili postava montažne pozornice za manifestacije na otvorenom), no također bi proširila i usustavila svoje djelovanje nastojeći zadovoljiti sve veće potrebe i zahtjeve kako korisnika navedenih prostora, tako i očekivanja i interese građana grada Rijeke.”

“Ova odluka pokazuje svijest o potrebi održanja kulturnog standarda, ali i potrebi njegovog podizanja. Riječ je dakako o definiranju šire programske politike kojom bi se uz novu ustanovu općenito podigla kvaliteta ponude kulturnih sadržaja riječkoj publici, no istovremeno i osigurala podrška svim organizatorima kulturnih aktivnosti, naročito onima s nezavisne scene. Stoga osnivanje nove javne ustanove predstavlja značajan iskorak u kulturnoj politici Grada sukladno izazovima suvremenosti”, pojašnjava gradonačelnik u materijalu za nadolazeću sjednicu Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Zbog toga će trebati zaposliti ravnatelja nove ustanove, ali i suradnika za program, suradnika za ekonomske poslove te scenskog tehničara. Tome treba naravno pridodati i osnivanje Upravnog vijeća s tri člana, Programski savjet ustanove s pet članova i Programski savjet galerije Kortil s tri člana.