Povežite se s nama
U sjedištu Županije održana je redovita konferencija za novinare župana Komadine. Župan je najavio da će na posljednjoj sjednici Županijske skupštine u ovom mandatu jedna od tema biti odluka o minimalnim financijskim standardima za osnovne škole, srednje škole i učeničke domove. Od ostalih tema govorilo se o aktivnostima Javne ustanove Priroda, sredstvima za rad nacionalnih manjina i civilnoj zaštiti.

Minimalni financijski standardi u školstvu odnosit će se na 70 pravnih osoba: 32 osnovne škole, 31 srednja i 7 učeničkih domova. Rapoređeno je 57 milijuna kuna, od kojih se 7 milijuna odnosi na kapitalnu izgradnju, a veći dio preostalih sredstava na održavanje.

“Mi gradimo daleko više od tih 7 milijuna. Angažiramo redovni proračun jer u tijeku je gradnja škole u Baški i bit će uskoro otvorena, a do kraja školske godine bit će škola u Puntu, počinju škole u Čavlima i Viškovu. To je daleko više od 7 milijuna kuna”, istaknuo je župan.

Ravnateljica JU Priroda Sonja Šišić rekla je da je na Kolegiju Župana prihvaćeno izvješće o poslovanju JU Priroda u 2016. godini te izvijestila o provedenim i planiranim aktivnostima. Aktivnosti su bile usmjerene na više razina: prirodoslovna istraživanja, provođenje monitoring, održivo korištenje prirodne baštine, nadzor nad zaštićenim područjima i druge. Od važnijih projekata ističu se Centar za posjetitelje Beli na Cresu i priprema dokumentacije za Centar za posjetitelje o velikim zvijerima u Staroj Sušici.

U 2017. godini u Centru Beli nastavlja 2. faza građevinskih radova. Završit će se volonterski centar i postaviti novi multimedijalni postav za koji je Ministarstvo turizma prošle godine odobrilo 600.000 kuna. Realizacija postava i otvorenje očekuju se do proljeća.

Centar za posjetitelje u Staroj Sušici uskoro će biti prijavljen za realizaciju kroz strukturne fondove. Ako planirana dinamika bude prema očekivanju, do kraja ove godine očekuje se odobrenje projekta i početak realizacije. U Staroj Sušici također se planira postav o velikim zvijerima, ali i druge aktivnosti kao što su osmišljavanje suvenira i radionica za mlade. Time će se stvoriti baza za edukaciju posjetitelja Gorskog kotara o prirodnoj baštini.

Pročelnik Ureda Županije Goran Petrc izvijestio je o zaključcima župana vezanim uz rad vijeća nacionalnih manjina. Županija kao i svake godine osigurava sredstva za rad 8 vijeća i 5 predstavnika nacionalnih manjina. Župan je rasporedio 336.000 kuna za rad vijeća i 95.000 za rad predstavnika nacionalnih manjina. Ta sredstva su na razini 2016. godine.

Donesena je i odluka o raspodjeli sredstava za rad udrugama nacionalnih manjina koje njeguju kulturne vrijednosti manjina na našem području. Financirat će se 83 programa koje provodi 35 različitih udruga. Ukupna vrijednost programa je 525.000 kuna, što je također na razini 2016. godine.

Pročelnik je također kazao da je stanje sigurnosti bolje nego u 2016. godini. Broj krivičnih djela je u padu, kao i broj vatrogasnih intervencija. Petrc je najavio da će se u rujnu ove godine održati vježba sa ciljem uvježbavanja sustava civilne zaštite za slučaj većeg broja izbjeglica na područje Rijeke i spašavanje tih migranata s broda. Ukupno će se za razvoj civilne zaštite izdvojiti 3.5 milijuna kuna.