Povežite se s nama
Urbana aglomeracija Rijeka, kao urbano područje koje čini 10 jedinica lokalne samouprave: Grad Rijeka – središte, Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga i Općina Viškovo, ustrojena je prije točno godinu dana odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Time je stvorena pretpostavka za sudjelovanje u provedbi mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u Republici Hrvatskoj koji se sufinancira iz fondova Europske unije.

U proteklih godinu dana formirana su tijela urbane aglomeracije potrebna za učinkovito planiranje i provedbu mjera urbanog razvoja. S radom je započelo Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Rijeka (UAR), Koordinacija za izradu i provedbu Strategije razvoja UAR, Upravljačka skupina za vrednovanje Strategije razvoja UAR i Radni tim UAR.

ITU mehanizam objedinjuje sredstva više operativnih programa Europske unije radi doprinosa ostvarenju specifičnih ciljeva  razvoja urbanih područja i urbano područje mora organizirati sustav uspješne provedbe projekata i postavljenih ciljeva kroz Strategiju razvoja. 


Partnersko vijeće UAR održalo je dvije sjednice i provedena su dva kruga on-line savjetovanja. Koordinacija za izradu i provedbu Strategije razvoja UAR, sastavljena od gradonačelnika i načelnika jedinica lokalne samouprave u sastavu UA Rijeka, održala je tri sjednice i raspravila sve teme vezane uz strateško planiranje. Upravljačka skupina za vrednovanje Strategije razvoja UAR, u suradnji s Riječkom razvojnom agencijom Porin kao vanjskim evaluatorom, izradila je 1. i 2. privremeno Izvješće o vrednovanju nacrta strateškog dokumenta. Radni tim UAR održao je deset sastanaka radi pripreme dokumentacije i projekata za sektorske dijaloge s nadležnim državnim tijelima.

Rezultat svih navedenih aktivnosti je izrada prijave opsega 579 stranica za Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma ITU. Poziv je provelo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u vremenu 23. 3.-15. 7. 2016. godine s namjerom odabira urbanih područja u RH koje će imati pravo koristiti EU-sredstva za ITU. Urbana aglomeracija Rijeka jedno je od sedam urbanih područja koja se natječu za 345 milijuna EUR planiranih za ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj, u razdoblju 2016. – 2020. godine.

Prijava UAR je predana 13. 5. 2016. godine i sadržavala je brojne odluke predstavničkih tijela i tijela UAR, dokumentaciju o provedenim aktivnostima te Nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016. -2020. (radna-8.verzija). Grad Rijeka, kao središte UAR, dobio je 21. 6. 2016. godine obavijest Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) da je prijavnica Urbana aglomeracija Rijeka zadovoljila kriterije prihvatljivosti prijavitelja i prijavečime je zadovoljen preduvjet nastavka uspostave sustava.

U travnju i svibnju 2016. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provelo je 1. i 2. krug sektorskih dijaloga, odnosno pregovora s ministarstvima nadležnima za operativne programe u mehanizmu integriranih teritorijalnih ulaganja te je održano deset koordinacijskim sastanka sa gradovima, potencijalnim korisnicima ITU mehanizma.
Na sastancima su raspravljana pitanja od interesa za gradove u specifičnim ciljevima ITU mehanizma i okviri budućeg funkcioniranja ITU mehanizma u područjima napredne poslovne infrastrukture, čistog urbanog prometa, deinstitucionalizacije socijalnih i zdravstvenih usluga, korištenja kulturne baštine u funkciji turizma, toplinarstva, aktivnosti za mlade nezaposlene te korištenja zapuštenih bivših vojnih i industrijskih područja. Povezivanje aktivnosti i budućih projekata u svim tim područjima i korištenje više izvora financiranja kroz ITU mehanizam stvorit će se učinkovit i fleksibilan alat za rješavanje ekonomskih i društvenih izazova u našoj urbanoj aglomeraciji. 

Grad Rijeka