Povežite se s nama


Savjet mladih Primorsko-goranske županije dana 04. veljače 2016.g. povodom najava o povišenju iznosa školarina na Sveučilištu u Rijeci dostavili su Rektoratu preporučeno sa povratnicom zahtjev za pristupom informacijama, konkretnije analizu poslovanja Rektorata zajedno sa analizom ekonomske opravdanosti dizanja cijena te su tim povodom održali konferenciju za medije čije priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Navedeno smo poduzeli u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama s ciljem zaštite studentskih interesa. Zanimalo nas je kakvi su to financijski problemi zbog kojih Rektorat želi povisiti školarine. Sukladno članku 25. st. 2. Zakona Sveučilište je imalo rok od 15 dana da se očituje na naš zahtjev. Navedeni rok smo im i u našem dopisu naglasili.

Istog dana održali smo press konferenciju na kojoj smo stali u obranu studenata i najavili iduću press konferenciju na kojoj smo planirali prezentirati analizu dobivenu od strane Sveučilišta te sukladno našoj cjelokupnoj ocjeni, dati konkretne prijedloge radi rješavanja nastalog problema, ali ne na štetu studenata.

Međutim, Sveučilište nas je odlučilo bojkotirati budući da do danas nije riješilo podneseni zahtjev za pristup informacijama, a što ukazuje na činjenicu da ne izvršavaju zakonsku obvezu te da postoji velika sumnja u transparentnost i rad Sveučilišta glede opravdanosti povišenja iznosa školarina. Ovim putem ističem da nas Sveučilište nije ni obavijestilo o produženju roka za ostvarivanje prava na pristup informaciji niti su ustupili odlučivanje o zahtjevu, a što je njegova zakonska obveza. Stoga, očito je da se u najboljem slučaju radi o šutnji uprave te da Sveučilište ne namjerava omogućiti pristup zatraženim informacijama. Takav postupak nas samo može dovesti do zaključka da Sveučilište nezakonito i neosnovano taji podatke i prikriva motive povišenja iznosa školarina. Savjet mladih neće dopustiti takvo postupanje te ćemo poduzeti sve što je u našoj moći da otkrijemo i obavijestimo javnost o onome što se događa. Potrebno je naglasiti da je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci dana 15. rujna 2015.g. rektor Sveučilišta sudjelovao na edukaciji „Pravo na pristup informacijama u visokom obrazovanju“, a koju je i organiziralo Sveučilište kojim on upravlja., a proveo Ured Povjerenice za informiranje RH. Tamo je pak rektor istaknuo važnost prava na pristup informacijama kao jednog od temelja transparentnosti rada javnih institucija. Zanimljivo je da smo danas svjedoci kako Sveučilište postupa nezakonito sa ciljem suzbijanja transparentnosti rada i lako se da zaključiti da nešto kriju.

Ovim putem ih još jednom javno pozivamo da odustanu od svojih namjera te ih obavještavamo i upozoravamo da će Savjet u slučaju donošenja odluke o povišenju iznosa školarina na Senatu Sveučilišta 1. ožujka 2016.g. poduzeti sve potrebne mjere radi zaštite studenata. U naše akcije uključiti ćemo studente, ali i one koji to tek trebaju postati. Također poduzet ćemo sva zakonska sredstva radi uskraćivanja traženih informacija te ćemo podnijeti žalbu radi nepostupanja po zahtjevu za pristup informacijama Povjereniku za informiranje.”