Povežite se s nama

Vijesti

Svim riječkim domaćinstvima individualni spremnici do početka 2023. godine

Objavljeno

na
Nadogradnja sustava prikupljanja otpada uvođenjem sustava „od vrata do vrata“ u Rijeci planira se provesti do početka 2023. godine, rečeno je na konferenciji za novinare u nakon 79. gradonačelnikovog kolegija.

Direktorica KD Čistoće Jasna Kukuljan istaknula je kako početkom travnja nadogradnja sustava prikupljanja otpada, koja je uspješno provedena na području riječkog prstena, započela i u Rijeci. Nadogradnja sustava, koja podrazumijeva podjelu individualnih spremnika svim domaćinstvima u gradu te uvođenje sustava „plati koliko otpada proizvodeš“ uz poticanje većeg odvajanja vrijednih vrsta otpada, započela je na području Mjesnog odbora Grbci, a do siječnja 2023. godine sukcesivno će se provesti u sva 34 riječka mjesna odbora.

„Intencija nam je krenuti od prstena grada, a potom se baviti centrom i srcem Rijeke, sve kako bi mogli individualizirano prikupljanje otpada što lakše priključiti novom načinu odvoza uvedenom u riječkom prstenu“, pojasnila je Kukuljan. Tako će nakon MO Grbci, individualni spremnici biti podijeljeni na Gornjem Zametu i Pehlinu, dok će se posljednji svoje spremnike dobiti stanovnici centra, odnosno mjesnih odbora Centar-Sušak, Luka, Školjić-Stari grad, Potok i Brajda-Dolac.

Uvođenje prikupljanja otpada po najvišim standardima

Rijeka je jedini od većih hrvatskih gradova koji je na ovaj način sustavno pristupio rješavanju sustava prikupljanja otpada.
„Poduzimaju se vrlo konkretne aktivnosti da se Rijeka i ostale općine i gradovi riječkog prstena, u kojima KD Čistoća obavlja djelatnost prikupljanja komunalnog otpada, svrstaju uz bok onih europskih gradova koji imaju uređeno prikupljanje otpada po najvišim standardima. Najveći problem rješavanja ovakvog individualiziranog sustava u velikim urbanim sredinama kao što je Rijeka je upravo u višestambenim objektima, peterokatnicama i neboderima, koji u Rijeci ima jako puno. Uvođenje novog sustava prikupljanja otpada je model kojim će se kroz nekoliko narednih godina i taj problem uspjeti riješiti“, kazao je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.

Kako bi novi sustav gospodarenja otpadom bio uspješno uveden, izuzetno je važna suradnja svih dionika sustava, pravovremeno preuzimanje vlastitih spremnika u dobivenim terminima dostave i pridržavanje novih pravila prikupljanja otpada.

Dodjela individualnih spremnika bez naknade

Individualni spremnici na području grada Rijeke će se dodjeljivati bez naknade. KD Čistoća je zelene spremnike za miješani komunalni otpad nabavila još 2019. godine. KD Čistoća i Grad Rijeka nabavili su 34 tisuće spremnika za reciklabilne frakcije (žutih i plavih spremnika), sufinanciranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
„Čim su isporučeni spremnici, prije 20-ak dana – vjerujem da javnost zna da je bilo izvjesnih zakašnjenja – krenuli smo vrlo intenzivno u podjelu spremnika“, kazala je direktorica Kukuljan.

Višestambene zgrade imat će ograđene ili ukopane spremnike

Dodjeljuju se tri spremnika: zeleni za miješani komunalni otpad, plavi za papir i karton, te žuti za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu. Veličina spremnika određuje se prema broju članova pojedinog kućanstva. Kućanstva će dobiti različite spremnike, ovisno o tome radi li se o obiteljskim kućama ili višestambenim zgradama, s time da se pod obiteljskim kućama podrazumijevaju objekti do tri stana, a sve ostalo su višestambene zgrade.

Na području Rijeke ima ukupno 8580 obiteljskih kuća sa 13.120 korisnika, dok u 3.601 višestambenih zgrada Čistoća ima 47.220 korisnika.

Korisnici koji žive u obiteljskim kućama i stambenim zgradama s manje od četiri stana dobit će na kućnu adresu obavijest o datumu dostave individualnih spremnika uz podatke o broju i veličini spremnika. Sve spremnike dostavljaju djelatnici KD Čistoća d.o.o. prema planu i programu dodjele, a u situacijama kada korisnici neće biti na adresi u danom terminu dostave, svoje spremnike će moći preuzeti u Centralnom reciklažnom dvorištu Mihačeva draga.

Korisnicima u višestambenim zgradama s četiri i više stanova se dodjeljuju zajednički spremnici te će o svemu biti obaviješteni preko ovlaštenih predstavnika suvlasnika. Za svaku višestambenu zgradu, a sukladno broju korisnika i broju članova kućanstava, odredit će se potreban volumen spremnika za otpad i broj odvoza. Djelatnici Čistoće će potom u suradnji s nadležnim službama Grada Rijeke utvrditi mogu li se spremnici smjestiti unutar zgrade u za to predviđeni prostor ili u zaključani prostor izvan zgrade ili bi se za njihov smještaj trebao osigurati prostor na javnim površinama na način da će biti postavljena tipizirana montažna spremišta ili će biti ugrađeni ukopani spremnici. Na ovaj način, što je jedna od prednosti ovog sustava, spriječit će se neovlašteno korištenje spremnika, odnosno omogućiti da se spremnicima koriste samo oni koji su ga i platili.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Rijeka Plus obavijesti

03.06.2024.

Prodajno mjesto Rijeka plusa na Jelačićevom trgu 3, od dana 04.06.2024.godine pa sve do kraja lipnja radit će do 13 sati. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka je od 06:30 do 13 sati, dok subotom prodajno mjesto radi od 07:30 do 12 sati. Korisnici parkirne karte mogu jednostavno i brzo produživati internet bankarstvom.

Fiuman Plus

Društvene mreže