Kada sve kućice budu postavljene, učenici koji su sudjelovali u projektu obići će lokacije, a u planu je i pokretanje internet platforme na kojoj će se moći pratiti razvoj projekta, bit će evidentirane sve kućice i moći će se pratiti jesu li ptice došle i u koje kućice. Ukoliko određene kućice ostane prazne kroz određeno vrijeme, bit će premještene na druge lokacije.

EPK