Povežite se s nama

Prezentacija provedbe projekta obnove broda Galeb i Palače Šećerane u bivšem kompleksu Benčić sredstvima EU fondova dobivenim kroz integrirani razvojni projekt Grada Rijeke „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine” održat će se u četvrtak, 20. srpnja u 10 sati u Muzeju grada Rijeke, Muzejski trg 1/1

O provedbi projekta govorit će gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel, voditelj projekta i pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke Ivan Šarar, ravnatelj Muzeja grada Rijeke Ervin Dubrović i ravnateljica Direkcije za kulturnu baštinu Grada Rijeke Nikolina Radić Štivić.

Naime, u sklopu provedbe ovog projekta, Hrvatsko muzejsko vijeće odobrilo je muzejski postav koji će se nakon obnove Palače Šećerane i broda Galeb nalaziti u tim objektima. Palača Šećerane će postati sjedište Muzeja grada Rijeke u čijem će sastavu biti i brod Galeb.

Projekt „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“, čiji je nositelj Grad Rijeka, predstavlja integrirani razvojni projekt temeljen na revitalizaciji i zaštiti dvaju reprezentativnih spomenika industrijske baštine na području grada Rijeke – motornog broda Galeb i Palače Šećerane u sklopu bivšeg industrijskog bloka Rikard Benčić. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj s gotovo 69 milijuna kuna, a dio odobrenih sredstava utrošit će se na muzejski postav na brodu Galeb i u Palači Šećerane, javlja Grad Rijeka.