Povežite se s nama

Vijesti

U Krešimirovoj se uklanja 11 platana, ali posadit će se nova uzgojena za rast u drvoredu

Objavljeno

naPlatane su već dugi niz desetljeća praktički jedan od zaštitnih znakova Krešimirove ulice koja se proteklih godinu dana rekonstruira, a tom prilikom više njih je u potpunosti posječeno, odnosno uklonjeno.

Jedan Riječanin nezadovoljan takvom odlukom obratio nam se, a mi smo odgovore potražili kod gradskih službi.

Nažalost, utvrdilo se kako je više platana svojim deblom i korijenom ušlo u trup prometnice.

“Projektnim rješenjem rekonstrukcije Krešimirove ulice koja je javna državna cesta (D8), a u skladu sa Zakonom o cestama (NN 84/11, 92/14) i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08…64/15), predviđeno je uklanjanje dijela stabala i sadnja novih. U tu svrhu oformljena je komisija čiji su predstavnici (ViK-a, HC-a, GP „Krk“, KD “Čistoća“, Konzervatorskog odjela i Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti), temeljem uvida u stanje stabla i odobrili njihovo uklanjanje.

Osnovni razlog je taj da su platane deblom i korijenom ušle u trup prometnice. Ukoliko se predviđeni zahvat ne bi realizirao morao bi se orezati sav korijen do ruba ceste i ispiliti dio debla, što je sa strane struke neprihvatljivo. Ista imaju pukotine u deblu i krošnji te već sada znatna oštećenja korijenja i to sa strane nogostupa te bi svaka dodatna intervencije samo pogoršala njihovo ionako narušeno zdravstveno stanje i stabilitet.

Naime, prometnica mora biti sigurnosno prohodna i pregledna tj. bez nagnutih debala ili grana na visini do 4,5m kako se ne bi ugrožavala sigurnost prometa motornih vozila i prolaza pješaka.

Slijedom navedenog, do sada je uklonjeno 8 stabala i uklonit će se još 3. Na njihovo mjesto posadit će se stabla platana uzgojena (školovana), za rast u drvoredu.

Iznimka je samo lokacija na spoju Krešimirove ulice s Ulicom Nikole Tesle, gdje se zbog položaja stabla koje raste između dva semafora i rasvjetnog stupa na jednoj trećini pješačkog prijelaza nije primjerena te se novo stablo neće saditi”, otkrili su za Fiuman iz Grada Rijeke.

Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Drive in party na Kantridi

Fiuman Plus

Facebook

Instagram