Povežite se s nama


Danas je u dvorani Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“ u Matuljima održan treći po redu Sajam mogućnosti koji su organizirali Odjel prevencije Policijske uprave primorsko-goranske i Policijska postaja Opatija u suradnji s Vijećem za prevenciju kriminaliteta Liburnije.  U organizaciji su sudjelovale i osnovne škole s područja Liburnije „Dr. Andrija Mohorovičić“ iz Matulja, „Drago Gervais“ iz Brešca, „Rikard Katalinić Jeretov“ iz Opatija te „Viktor Car Emin“ iz Lovrana čijih je više od 200 učenika 4. razreda sudjelovalo na Sajmu u okviru II. komponente preventivnog projekta „Zajedno više možemo“.

Sajam mogućnosti otvorila je zamjenica načelnika Općine Matulji, Eni Šebalj i načelnica Policijske uprave primorsko-goranske Rijeke, Senka Šubat,  na kojem se i ove godine predstavilo 20-ak različitih udruga koje su kroz prigodni program ponudile razne kulturne, sportske i ostale edukativne sadržaje kojima učenici mogu kvalitetno ispuniti svoje slobodno vrijeme.

Kroz tri sata programa za učenike su udruge predstavile kako kulturne, tako i sportske discipline poput atletike, juda, kickboxinga, košarke,  nogometa ili zumbe. Uz to, održana su i  sportska natjecanja za učenike u skakanju u vrećama, potezanju konopa i trčanju na 40 metara. I ove godine najveći broj medalja u svim kategorijama osvojili su učenici Osnovne škole „Viktor Car Emin“ iz Lovrana i osvojili prigodni pehar. U kulturno-zabavnom dijelu programa sudjelovali su Glazbeno društvo Spinčići, Mažoretkinje grada Opatije i Puhački orkestar iz Lovrana. Učenicima je posebno zanimljiva bila prezentacija policijskog psa.

Program Sajam mogućnosti je druga komponenta preventivnog projekta „Zajedno više možemo“ koji se u školama na području Primorsko-goranske županije provodi kontinuirano od 2010. godine, a na području Liburnije zadnje tri godine. Uključivanje policije u rad društvene zajednice i s najmlađima postaje tako nezaobilazni dio odnosa policija – građani, pa u tom pravcu, provođenjem programa primarne prevencije djeluju i policijski službenici Policijske uprave primorsko-goranske. Ostvaruje se u cilju prevencije zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja i namijenjen je učenicima 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola, kao i njihovim roditeljima.  Sajmovima mogućnosti od 2010. godine do sada obuhvaćeno je više od šest tisuća osnovnoškolaca, a preventivnim projektom „Zajedno više možemo“ oko 15 tisuća učenika.