Povežite se s nama


54. gradonačelnikov kolegij održat će se u utorak, 30. lipnja 2015. godine s početkom u 9,00 sati, u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16.

Za Kolegij je predložen sljedeći
D N E V N I   R E D

 1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 9. do 29. lipnja 2015. godine
  Izvjestitelj: mr.sc. Vojko OBERSNEL
 2. Informacija o ustrojavanju Urbane aglomeracije Rijeka s prijedlogom odluke
  Izvjestitelj: mr.sc. Vojko OBERSNEL
  NAPOMENA: Materijal će biti dostupan naknadno
 3. Prijedlog odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga
  Izvjestitelj: Sanda SUŠANJ
 4. A) Izvješće o radu Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 11. ožujka 2015. godine
  B) Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Poslovnika o radu Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta

  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA
 5. Prijedlog za produženje roka važenja Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje
  Izvjestitelj: Vladimir BENAC