Povežite se s nama
Završeni su radovi na uređenju centralnog prostora gradskog groblja Kozala, odnosno trga ispred odarnica, izvedeni s ciljem obnove i ujednačavanja izgleda postojećih pješačkih površina, odnosno staza prema grobnim poljima.

Tijekom obnove postojeći asfalt zamijenjen je betonskim tlačnim pločama u površini od 900 m2. Hodna površina je riješena kao jedinstvena ploha opločena tlačnim pjeskarenim pločama dimenzija 20x20x6 cm u sivom tonu. U centralnom dijelu, ispred središnje odarnice, s usmjerenjem prema grobnim poljima H, M, E, izvela se tlocrtna forma pravokutnika s opločnicima dimenzija 40x40x6 cm u istom tonu. Rubno uz ozelenjeni pojas postavljena je granitna ploča s kratkom poviješću groblja.

U zoni zahvata sanirana je kanalizacija sanitarnih čvorova na ulazu u groblje. Radovi su obuhvatili polaganje novog kolektora i izvedbu novih armiranobetonskih okana. Ujedno je položen novi vodovodni ogranak.

Radove je izvela Zajednice izvršitelja: Kvarner graditeljstvo d.o.o., Rijeka; Barić – gradnja zadruga za građevinarstvo, Rijeka prema glavnom projektu br. 621 koji je izradila tvrtka PRAG d.o.o. Rijeka. Nadzor nad izvođenjem radova vršila je tvrtka Teh-projekt konzalting d.o.o., Rijeka, a ukupna vrijednost radova iznosi 687.800,00 kn s PDV-om, javlja Grad Rijeka.