Povežite se s namaČlanovima Gradskog vijeća Grada Rijeke predstavnici Grada Rijeke i KD Čistoće prezentirali su nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke, koji se do 17. veljače nalazi na javnom savjetovanju.

Riječ je o Odluci koja se donosi u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, odnosno Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom koju je donijela Vlada RH i koja je stupila na snagu u studenom prošle godine.

„Kako se ujedno radi i o dokumentu koji pokriva važnu temu i tiče se svih građana Rijeke, u cilju njegove što kvalitetnije pripreme, pripremili smo predstavljanje Nacrta prijedloga za vijećnike. Vjerujem da nam je zajednički cilj, formiranjem ove Odluke graditi održivi sustav koji će zadovoljiti zakonsku regulativu, ekološke zahtjeve u prikupljanju otpada uz visoku kvalitetu usluge, ali i s tendencijom ekonomske prihvatljivosti za krajnje korisnike,“ kazao je gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, dodajući kako je osim zbog zadovoljavanja zakonske regulative i pružanja kvalitetnije usluge građanima, ovu odluku važno donijeti kako bi se stvorili uvjeti za dobivanje sredstava iz Europskih fondova, prije svega za projekt sortirnice korisnog otpada.

Nacrt dokumenta predstavili su pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević te direktorica KD Čistoća Jasna Kukuljan.

Novom odlukom predlaže se pravednija raspodjela troškova odvoza otpada, pa se raspodjela troškova u zajedničkim spremnicima u višestambenim zgradama više neće temeljiti na kvadraturi stana, već broju članova kućanstva, dok će svaka obiteljska kuća dobiti svoj vlastiti spremnik. Naglašeno je kako se neće mijenjati prosječna cijena usluge odvoza komunalnog otpada, no trošak odvoza otpada bit će pravednije raspoređen – s obzirom na to da će se ubuduće trošak odvoza otpada naplaćivati po broju članova kućanstava, pa će neki korisnici plaćati više, a drugi manje.

Navedenim sustavom cilj je omogućiti građanima upravljanje vlastitim otpadom, budući da će građani odvajanjem reciklabilnih frakcija, odnosno korisnog otpada moći smanjiti troškove odvoza otpada. KD Čistoća će minimalno jednom tjedno odvoziti komunalni otpad, i to na način da će se korisnik prema unaprijed poznatom rasporedu na ulicu iznositi svoj spremnik otpada, kako bi ga odvezao kamion Čistoće, a najmanje jednom mjesečno korisni otpad. Kako osnovicu za obračun troškova prikupljanja i zbrinjavanja otpada predstavlja volumen spremnika otpada, korisnik će moći procijeniti hoće li iznositi svoj spremnik svakog tjedna ili će, s obzirom da ga nije napunio do vrha, možda pričekati sljedeći tjedan. Onog trenutka kada kamion isprazni spremnik, u središnji informatički sustav (digitalnu evidenciju) upisat će se usluga odvoza otpada, koja će potom biti iskazana na računu. Također, građani će moći, na temelju iskustva, procijeniti jesu li zakupili preveliki spremnik jer su odvajanjem korisnog otpada uspjeli smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada, te se sa KD Čistoćom dogovoriti da im dostavi manji spremnik.

Vijećnike je najviše zanimalo na koji će se način određivati minimalni volumen spremnika, je li predviđena edukacija građana o novom načinu prikupljanja i zbrinjavanja otpada i formiranju cijene, na koji će se način osigurati da neovlaštene osobe ne bacaju otpad u spremnike te, primjerice, na koji će se način dokazivati da je u zajedničke spremnike ubačen, primjerice krupni otpad, zbog čega korisniku spremnika prijeti plaćanje kazne.

Prihvati li Gradsko vijeće na svojoj sljedećoj sjednici Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke, ona bi mogla biti donesena do 1. ožujka. Nadalje, do 30. travnja bi gradonačelnik mogao donijeti Cjenik, nakon čega slijedi slanje izjava krajnjim korisnicima, a do 1. lipnja planiraju se obilježiti spremnici i pridružiti krajnjim korisnicama. Do 1. studenog očekuje se stupanje na snagu Cjenika, uspostavljanje digitalne evidencija te okončanje potpisivanja ugovora s krajnjim korisnicima.

Gradski vijećnici, ali i svi građani pozvani su da se slanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara uključe u savjetovanje s građanima o Nacrtu prijedloga nove Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke.

Grad Rijeka