Povežite se s nama

Vijesti

Više od 5 milijuna kuna za ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u 2021. godini

Objavljeno

na
Potpisani su ugovori između Grada Rijeke i ustanova kojima se definira gradsko financiranje programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u 2021. godini. 

Riječ je o programima koji su usmjereni na promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstvenu edukaciju, prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, prevenciju i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti, na socijalnu i psihosocijalnu zaštitu žena, djece, teško bolesnih i kronično bolesnih osoba, djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te osoba starije životne dobi te svih skupina građana. Za ove će programe, koje će se provoditi u suradnji s devet ustanova i Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka, Grad Rijeka iz gradskog proračuna za 2021. godinu izdvojiti ukupno 5.011.000,00 kuna.

Ugovore su potpisali gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i čelnici ustanova i institucija čiji se projekti i programi financiraju iz proračuna Grada u ovoj godini.

 Riječ je o projektima koje provode: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Dom za starije osobe „Kantrida“, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Klinički bolnički centar Rijeka, Hospicij “Marija Krucifiksa Kozulić”, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sv. Ana – Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja, Dom za odrasle osobe Turnić i Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić, dr. med. te Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka.

Kako je istaknuo riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, Grad Rijeka već čitav niz godina financira provedbu zdravstvenih i socijalnih projekata ili programa i to iznad standarda koji su određeni zakonskim propisima. „Radi se o projektima i programima koji su u području segmentu zdravstva i socijalne dugi niz godina, a neki i više od 20 godina, što samo pokazuje njihovu važnost i uspješnost“, rekao je gradonačelnik Obersnel.

Najdugovječniji projekt je Savjetovalište za prehranu dojenčadi Doma zdravlja PGŽ-a, gdje obitelji ne samo da mogu dobiti savjet oko prehrane dojenčadi, već se i socijalno ugroženim obiteljima osigurava besplatno dobiti nadomjesno mlijeko. Najviše sredstava, kao i svih godina do sada, Grad Rijeka izdvaja za pučku kuhinju koju osigurava Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka. Za ovaj program kojeg se u kojoj se svakog dana osigura 400 obroka za socijalno ugrožene građane izdvaja godišnje iz gradskog proračuna do 2,4 milijuna kuna.

Jedan od projekata koji imaju dugogodišnju potporu je i Individualno i grupno savjetovanje studenata Sveučilišta u Rijeci, prvo takvo u Hrvatskoj i jedino koje kontinuirano djeluje od svog osnutka. Grad Rijeka prepoznao je i važnost zdravstvenog prosvjećivanja građana o javno-zdravstvenim temama, godinama podupirući izdavanje Narodnog zdravstvenog lista Nastavnog zavoda za javno-zdravstvo PGŽ-a, što se pokazalo iznimno značajnom temom upravo u proteklih godinu dana obilježenih pandemijom koronavirusa.

Riječki socijalni nadstandard

Dodatno, u 2021. godini se za programe i projekte u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi koje provode udruge planira izdvojiti ukupno 3.260.000,00 kn iz gradskog proračuna. Riječ je o projektima i programima iz područja socijalne djelatnosti,  zaštite zdravlja i zaštite životinja.

Inače, samo u posljednjih pet godina iz proračuna Grada Rijeke za programe i projekte u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi koje provode ustanove, udruge i Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka,  utrošeno  je oko 42.000.000,00 milijuna kn.

Osim financiranja programa i projekata u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi Grad Rijeka izdvaja oko 22 milijuna kuna godišnje za razne oblike socijalne pomoći.  Razne oblike socijalne pomoći protekle je godine koristilo 6.983 korisnika koji su ostvarili 14.310 prava na različite oblike pomoći a za što je  izdvojeno 21.584.172,70 kuna.

Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Medvjedići u Rijeci

Fiuman Plus

Facebook

Instagram