Povežite se s nama

Vijesti

Viškovo raspisalo javni poziv za dodjelu kompostera za kućno recikliranje

Objavljeno

na

Foto: Foto Matej

Kompostiranje je prirodni proces kojim se uz pomoć mikroorganizama biootpad pretvara u kompost, gnojivo – hranu za biljke. Kompostiranje je jedan od najvažnijih prirodnih procesa u službi smanjivanja količine otpada. Naime, prosječan sastav kućnog otpada ukazuje da se čak trećina takvog otpada može reciklirati na ovaj način. Dakle, ako prosječno kućanstvo proizvede 3 kg otpada na dan, 1 kg otpada se može kompostirati, odnosno tijekom godine možemo preraditi više od  300 kg otpada. Na ovaj način biootpad postaje korisna sirovina, a ne problematično „smeće“. Kućno kompostiranje je jedan od ekološki najprihvatljivijih načina smanjivanja količine otpada. Cijeli postupak: nastanak otpada – recikliranje – ponovna upotreba odvija se na jednom mjestu. Na taj način ne troše se energija i resuri za njegov prijevoz, preradu i primjenu, već se to obavlja kod kuće.

Planom gospodarenja otpadom Općine Viškovo za razdoblje od 2017. do 2022. godine kao jedna od mjera gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo je definirana i mjera: Osiguranje potrebne opreme za provođenje kućnog kompostiranja. Stoga je temeljem Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje, općinska načelnica Općine Viškovo 28. studenog 2019. godine raspisala javni poziv za dodjelu kompostera za kućno recikliranje. Predmet Javnog poziva je dodjela kompostera za kućno kompostiranje mještanima Općine Viškovo bez naknade. 

Javnim pozivom dodjeljuje se:  – komposter od 350 litara (dimenzija 810x810x740mm) – ukupno 86 komada. Komposteri su proizvedeni od polietilena. Pogodni su za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta. Konstrukcija kompostera omogućuje njegovu uporabu ljeti i zimi. Jednostavno se montiraju bez uporabe alata. Komposteri su pakirani u kartonsku ambalažu. Cilj Javnog poziva je osiguranje potrebne opreme te poticanje kućnog kompostiranja na području općine Viškovo s ciljem smanjenja količine proizvedenog komunalnog otpada.  

Pravo na dodjelu besplatnih kompostera za kućno kompostiranje ovog Javnog poziva ima fizička osoba koja podnese cjelovit zahtjev te zadovoljava sljedeće uvjete: ima prebivalište na području Općine Viškovo, obveznik je plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor na adresi prebivališta, nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Viškovo s bilo koje osnove,  raspolaže okućnicom za smještaj kompostera na adresi prebivališta, nije mu dodijeljen komposter tijekom 2013. i 2014. godine temeljem Ugovora zaključenog sa KD ČISTOĆA d.o.o., Rijeka. 

Podnositelj prijave na ovaj Javni poziv mora priložiti cjelovito popunjen Zahtjev za dodjelu kompostera (Prilog 1), objavljen na web stranicama Općine Viškovo https://opcina-viskovo.hr/sites/default/files/files/zahtjev_za_dodjelu_kompostera_-_prilog_1.pdf, vlastoručno potpisan od strane podnositelja zahtjeva. Zahtjev za dodjelu kompostera može se preuzeti i osobno u pisarnici Općine Viškovo, Vozišće 3, Viškovo u uredovno radno vrijeme za stranke. 

Zahtjev za dodjelu kompostera dostavlja se:  osobno u pisarnicu Općine Viškovo, Viškovo, Vozišće 3, u uredovno radno vrijeme za stranke ili – na e-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr 

Vrijeme podnošenje zahtjeva je sat i minuta kada je zahtjev osobno predan u pisarnicu Općine Viškovo (evidentira se u pisarnici od strane službene osobe te se podnositelju zahtjeva izdaje potvrda o zaprimanju), odnosno sat i minuta kada je e-mail sa zahtjevom evidentiran na serveru Općine Viškovo. Rok za dostavu zahtjeva započinje objavom javnog poziva 2. prosinca 2019. godine, a završava podjelom svih raspoloživih kompostera (86 komada) o čemu se objavljuje obavijesti o zatvaranju Javnog poziva na službenim mrežnim stranicama Općine Viškovo (www.opcina-viskovo.hr). 

Podnositelju zahtjeva koji udovoljava općim uvjetima Javnog poziva te je ostvario pravo na dodjelu kompostera izdaje se Odluka o dodjeli kompostera u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva. Komposteri se dodjeljuju korisnicima prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva (vrijeme podnošenja zahtjeva) do isteka svih raspoloživih kompostera. 

Komposteri se preuzimaju u reciklažnom dvorištu Viškovo na adresi Marinići bb, Viškovo (u sklopu radne zone Marinići) u uredovno radno vrijeme reciklažnog dvorišta: – utorak i četvrtak od 17 do 20 sati – srijeda i subota od 9 do 13 sati. Komposteri se mogu preuzeti isključivo osobno od strane korisnika uz predočenje Odluke o dodjeli kompostera te osobne iskaznice korisnika. Prije preuzimanja kompostera korisnik je dužan potpisati izjavu o preuzimanju kompostera. 

Korisnici kojima se odobri dodjela kompostera dužni su: koristiti komposter u svrhu provođenja kućnog kompostiranja, koristiti komposter u okućnici objekta za koji je izdana Odluka o dodjeli kompostera, komposter osigurati od krađe na način da ga postave na neizloženo mjesto, koristiti komposter u krugu objekta za koji plaća komunalnu naknadu i na čijoj adresi ima prijavljeno prebivalište, pristati na povremenu kontrolu načina korištenja i održavanja kompostera. 

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Klapa Intrade u Opatiji

Fiuman Plus

Facebook

Instagram