Povežite se s nama

Vijesti

Za školski nadstandard u Rijeci 1,7 milijuna kuna

Objavljeno

na

Ilustracija


Grad Rijeka će u školskoj 2019./2020. godini financirati šire javne potrebe osnovnog školstva s ukupnim iznosom od 1.715.100,00 kn. Kako je na gradonačelnikovom kolegiju rečeno, riječ je o programima: Moja Rijeka te Rano učenje informatike od 1. do 4. razreda koji se u Rijeci provode kao nadstandard. Program Rano učenje informatike za riječke učenike je besplatan dok će roditelji učenika koji nema prebivalište na području grada Rijeke sudjelovati u cijeni programa s iznosom od 60 kn mjesečno.

Nadalje, financirat će se i programi za darovite učenike u dvije osnovne škole: OŠ Gornja Vežica – program “E-matematička učionica” i OŠ Nikola Tesla – program “LIADO”  te programi u osnovnim školama drugih osnivača, odnosno Nastava euritmije i obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi za 70 učenika s prebivalištem na području grada Rijeke, s ukupnim iznosom od 24.500,00 kn.

Pročelnica Sanda Sušanj je naglasila kako u riječki nadstandard spadaju i programi pomoćnika u nastavi, produženi boravak, cjelodnevni boravak i kao i programi učitelja koji učenicima romske nacionalne manjine pomažu u u svladavanju školskog gradiva te pisanje zadaća. Ukupno se godišnje za sve navedene programe iz proračuna izdvaja oko 10. milijuna kuna.

Također, prihvaćen je i zaključak kojim se odobrava se financiranje dijela troškova rada učitelja koji izvode program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada učenika od 1. do 4. razreda u školskoj 2019./2020. godini roditeljima odnosno starateljima učenika koji će ostvaruju pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom boravku temeljem Odluke o socijalnoj skrbi. Sredstva za ovu namjenu u iznosu od 100,00 kuna mjesečno u razdoblju rujan 2019.- svibanj 2020., isplaćivat će se mjesečno osnovnim školama prema njihovim zahtjevima.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je govoreći o izdvajanjima Grada Rijeke za financiranje ovih programa kazao kako će ih iduće godine biti teško financirati, s obzirom na poreznu reformu, odnosno porezna rasterećenja koja je donijela Vlada RH, a koja će proračun Grada Rijeke „olakšati“ za 20-30 milijuna kuna. „Nisam protiv rasterećenja davanja, ponajprije za mlade ljude, ali ako mlade ljude rasteretite davanja na plaćama, i time smanjite prihod proračuna, onda će jedinica lokalne samouprave morati primjerice povećati cijenu dječjeg vrtića, koju će pak opet morati platiti ti isti mladi ljudi“, kazao je Obersnel“.

Grad Rijeka

Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Klapa Intrade u Opatiji

Fiuman Plus

Facebook

Instagram