Povežite se s nama

Pozivaju se ljubitelji fotografije da se uključe  u Foto natječaj “Drenova – pol ure nad Rekun”i svoje fotografije s temom Drenove  predaju do 20. studenoga 2017. godine.

Na natječaj se primaju fotografije koje su snimljene isključivo na području Mjesnog odbora Drenova. Pozivaju se ljubitelji fotografije da se uključe  i  svoje foto radove s temom Drenove  u skladu s Pravilnikom predaju do 20.studenoga 2017. godine.  Natječaj je  otvorenog tipa a sve potrebne  informacije mogu se naći u nastavku teksta.  Izdvojeni radovi nakon odluke komisije bit će  izloženi 30. studenoga 2017. u izložbenom prostoru MO Drenova, Cvetkov trg 1, kada će biti proglašeni i najbolji radovi.

Evo prostorne orijentacije  Mjesnog odbora Drenova:
Krenimo uz Streljanu putem ka brdu Katarina čiji Veli vrh pripada Drenovi. Spuštamo se do mosta kod Pašca pa polovicom toka Rječine gdje između jezera Valići i Lukeži granica skreće na brdo Lubanj. S Pleša, vrha Lubanja, spušta se granica na selo Benaši i dalje do Škurinja. Ulicama  Lole Ribara, Bok i Drenovskim putem dolazimo opet do Streljane. Valja napomenuti da Centralno gradsko groblje spada u Drenovu.

 PRAVILA NATJEČAJA

 • Na natječaju mogu sudjelovati svi autori bez ograničenja.
 • Autor, sudionik natječaja DRENOVA – POL URE NAD REKUN, ispunjavanjem i slanjem  prijavnice potvrđuje  da će poslati autentične snimljene fotografije te preuzima odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija.
 • Svaki autor uz fotografije prilaže  pravilno popunjenu prijavnicu.
 • Za sudjelovanje na natječaju ne plaća se kotizacija
 • Organizator će prirediti izložbu od najboljih fotografija te napraviti katalog u pdf formatu sa svim izloženim fotografijama.
 • Natječaj je otvoren od 28. listopada do 20. studenog. Bit će prihvaćeni svi radovi koji stignu organizatoru do 24:00 sata 20. studenog.
 • Pristigle radove pregledat će žiri i najbolje odabrati za izložbu.
 • Organizator će dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu te tri pohvale.
 • Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.
 • Svaki autor može prijaviti najviše šest /6/ fotografija. Dopušteni nastavci datoteka: jpg, jpeg; dopuštena pojedinačna veličina datoteke je najviše 4 MB.
 • Datoteke fotografija trebaju biti potpisane:  redni broj, ime i prezime autora i naziv fotografije npr.:  1_Dren_Drenic_Pogled s Velog vrha

Kod potpisivanja fotografija /datoteka/ ne koristite kvačice na slovima koja to imaju. Na prijavnici istim redoslijedom upisati fotografije, ali  normalno koristiti kvačice na slovima  koja to imaju.

 • Fotografije i popunjena prijavnica se isključivo predaju u digitalnom  obliku u .jpg /.jpeg/ formatu na e-mail: MO.drenova@rijeka.hr  Pojedinačne veličine fotografije /datoteke/ ne veće od 4 MB. ili  osobno donijeti na CD ili USB stiku na adresu MO Drenova,  Cvetkov trg 1,  od ponedjeljka do četvrtka (petkom samo po prethodnom dogovoru) Od 8.00 do 12.00
 • Krajnji rok slanja/predaje fotografija je 20. studeni 2017.
 • Fotografije mogu biti u boji /B/, monokromatske /M/ i crno-bijele /CB/.
 • Autorsko pravo: autor ispunjavanjem i slanjem prijavnice daje suglasnost organizatoru natječaja da bez naknade može objavljivati prijavljene fotografije uz jasan potpis autora,  a u svrhu promocije izložbe i kulturnih i prirodnih ljepota MO Drenova
 • Neke fotografija bit će tiskane na promotivnim materijalima izložbe DRENOVA- POL URE NAD REKUN. Svi oblici objave su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha promocija izložbe i autora. Moralna autorska prava, u smislu ispravnog potpisivanja autora u svim oblicima objave, bit će u potpunosti poštovana.

Popunjenu prijavnicu  zajedno s fotografijama treba poslati na ovu adresu:   MO.drenova@rijeka.hr  ili osobno predati na USB sticku ili CD-eu na adresu MO Drenova,  Cvetkov trg 1,  od ponedjeljka do četvrtka (petkom samo po prethodnom dogovoru) Od 8.00 do 12.00

Grad Rijeka