Povežite se s nama


Nakon što se Hrvatska pridružila prestižnom krugu zemalja u kojima sva rodilišta imaju titulu „Rodilište prijatelj djece“, edukacijom ginekologa, neonatologa, primalja i medicinskih sestara iz četiri hrvatska rodilišta pokrenut je pilot program „Rodilište – prijatelj majki i djece“.

Cilj zajedničke inicijative Ministarstva zdravstva i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku je daljnje prilagođavanje rodilišta potrebama majki, poboljšanje komunikacije između zdravstvenih djelatnika i rodilja, bolje informiranosti i partnerstva. U pilot programu, koji Hrvatska pokreće među prvima u svijetu, sudjeluju rodilišta KBC Rijeka, KB Merkur, KB Sveti Duh i OB Zabok.

Svaka žena ima pravo na pozitivno iskustvo porođaja i na dostojanstvenu i suosjećajnu skrb tijekom porođaja. Neki od kriterija koje rodilište treba ispuniti kako bi postalo „Rodilište – prijatelj majki i djece“ su:
– Omogućiti ženama u trudovima samostalan odabir željenog položaja, te konzumaciju hrane i tekućine
– Omogućiti ženama odabir osobe u pratnji na porođaju
– Promicati ozračje partnerstva i uvažavanja između osoblja i rodilja
– Smanjiti primjenu tradicionalnih postupaka kao što su epiziotomija, prokidanje vodenjaka i izazivanje trudova
– Omogućiti upotrebu nefarmakoloških i farmakoloških metoda ublažavanja boli
– Promicati kontakt “koža na kožu” majke i djeteta neposredno nakon poroda te aktivno podupirati s majke da što češće drže i doje svoju djecu.

Očekuje se da će provođenje pilot programa, koji se temelji na Smjernicama Međunarodnog udruženja ginekologa i opstetričara, trajati do sredine lipnja 2017. Nakon pilot provedbe u hrvatskim rodilištima stručna radna skupina koju je osnovalo Ministarstvo zdravstva izradit će preporuke za nacionalnu primjenu programa „Rodilište – prijatelj majki i djece“.