Povežite se s nama

Vijesti

Donijeti financijski planovi i planovi rada javnih ustanova PGŽ

Objavljeno

na
Na press kolegiju Primorsko-goranske županije u ponedjeljak sudjelovali su župan Zlatko Komadina i ravnatelj Javne ustanove “Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije” Mladen Črnjar. Župan Komadina istaknuo je kako je početak godine prilika da se donesu financijski planovi županijskih ustanova. Tako su na prošloj sjednici usvojeni financijski plan i plan rada JU Priroda, REA Kvarner i JU Zavod za prostorno planiranje PGŽ.

Izvršena je i raspodjela sredstava za udruge civilnog društva i školstva za koje su raspisani javni natječaji. Raspisan je natječaj za prijavu projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2015. godini. Županija i ove godine planira raspodijeliti značajna sredstva  županijskim lučkima upravama. Za tu namjenu osigurano je 5,4 milijuna kuna dok je za gradnju i održavanje lučke i obalne infrastrukture prošle godine ŽLU-ima raspoređeno ukupno 9,28 milijuna kuna, od čega je oko 6 milijuna i isplaćeno dok je 3 milijuna preostalo za isplatu, rekao je župan.

Temeljem provedenog javnog natječaja odabrani programi i projekti iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih koji će se financirati sredstvima proračuna u ovoj godini.  Riječ je o ukupno 630 tisuća kuna koji se dodjeljuju za 27 programa.

“Uzimajući u obzir prioritetna područja na koje se programi odnose, proizlazi da će biti sufinancirano 4 programa iz područja prevencije rizičnih ponašanja kod djece i mladeži za koje je odobreno ukupno 123 tisuće kuna, 14 programa/projekata iz područja zaštite osoba s invaliditetom za koje je odobreno ukupno  326 tisuće kuna, 3 programa/projekata iz područja prevencije i suzbijanja nasilja u obitelji za koje je odobreno ukupno  59 tisuća kuna, 1 program iz područja izvaninstitucijske skrbi o starijim osobama za koje je odobreno ukupno 10 tisuća kuna, 3 programa iz područja poticanja razvoja socijalnog poduzetništva i zadrugarstva za koje je odobreno ukupno 62 tisuće kuna te 2 programa iz područja samoorganiziranja, informiranja i uključivanja mladih za koje odobreno ukupno 50 tisuća kuna”, rekao je župan Komadina.

Župan je istaknuo da je odobren nadstandard za školstvo razine oko 1 milijun i 100 tisuća kuna za produženi boravak učenika u školama gdje učenici putuju u većim općinama van urbanog dijela kao što su Matulji i Gorski Kotar gdje su područne škole za što je osigurano 371 tisuća kuna.

“Kada je školstvo u pitanju,osigurano je i 292 tisuće kuna za financiranje programa poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva učenika za što je osigurano 292 tisuće kuna kroz drugo polugodište. Značajna sredstva, 426 tisuće kuna osigurano je za financiranje županijske, međužupanijske i državne razine natjecanja te smotri znanja i vještina učenika osnovnih i srednjih škola”, rekao je župan Komadina.

Ravnatelj JU “Zavod za prostorno uređenje PGŽ” Mladen Črnjar  u kratko je istaknuo najbitnije o planu i programu rada javne ustanove za 2015. godinu. „Najvažnije je da je u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetima  Primorsko-goranske županije sačinjen Program rada koji se sastoji od  pet ključnih ciljeva koji se planiraju realizirati.
1. Realizacija  zakonskih obveza temeljem  Zakona o prostornom uređenju – U okviru ovih aktivnosti ravnatelj ističe poslove nadzora i ocjene usklađenosti  prostornih planova općina i gradova s Prostornim planom Županije, te aktivnosti na provedbi Prostornog plana Županije.
2. Iniciranje, koordinacije ili izrade projekata od županijskog značaja – Radi se o više projekata od kojih treba istaknuti  projekt “Lječilište Meline u uvali Soline” kojim se potiče razvoj zdravstvenog turizma, projekt “Luke otvorene za javni promet županijskog značaja” i projekt “Sunčana elektrana Orlec”, a za koji  zahvat je Prostornim planom Primorsko-goranske županije predviđena neposredna provedba. Ovo je značajan projekt, jer se predviđa realizacija prve građevine  za  korištenje obnovljivih izvora energije.
3. Projekti od zajedničkog interesa za Županiju i  jedinice lokalne samouprave – projekt proširenja luke Opatija, projekt streljane Kovačevo u Čavlima, te prenamjenu prostora brodogradilišta u Kraljevici. Ovi su projekti u različitim fazama realizacije.
Za potrebe realizacije projekta streljane Kovačevo i za prenamjenu prostora brodogradilišta Kraljevica izrađuje se izmjena i dopuna važećih prostornih planova uređenja Općine odnosno Grada.
4. Informacijski sustav prostornog uređenja – Informacijski sustav prostornog uređenja s podacima i dokumentima u uspostavljenim bazama podataka je podloga za rad kako Zavoda tako i upravnih odjela Županije, te drugih pravnih osoba čiji je osnivač ili suosnivač Županija. Sustav se kontinuirano ažurira i nadopunjuje novim podacima
5. Razvojna strategija Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2020.godine – o razvojnoj strategiji ravnatelj Črnjar istaknuo je postojeći projekt nepostojanja Državne strategije razvoja. “Mi radimo tu strategiju, međutim, da bi mogli ozbiljno napraviti nekakvu strategiju razvoja naše županije jasno je da mora postojati Strategija razvoja Hrvatske. I mora postojati hrvatska regionalna strategija koja koju bi mi onda na određeni način mogli implementirati,” rekao je Črnjar.

Novinari su na kraju pitali koliko je Primorsko-goranska županija zakinuta za razvoj vlastitih strategija s obzirom da nema državne. “Mi ćemo Razvojnu strategiju završiti. Promišljamo o razvoju. Očekujemo da bi državnu Strategiju mogli imati do kraja ove godine”, rekao je župan.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Medvjedići u Rijeci

Fiuman Plus

Facebook

Instagram