Povežite se s nama

Vijesti

Grad Rijeka odbija kupiti Teatro Fenice, čeka se povoljnija cijena

Objavljeno

naTetro Fenice jedan je od kultnih objekata u centru Rijeke koji nažalost već godinama propada, a u posljednje vrijeme počeo se polako i doslovno urušavati. Grad Rijeka ima priliku taj objekt preuzeti po cijeni od 11,5 milijuna kuna kuna, no gradonačelnik Vojko Obersnel na narednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Rijeke uputio je prijedlog odluke da se takva ponuda odbije.

“Dana 23. srpnja 2020. godine putem elektroničke pošte te dana 27. srpnja 2020. godine putem pisarnice, Grad Rijeka je zaprimio ponudu stečajnog upravitelja Ivora Pliskovca, u ime i za račun stečajnog dužnika Rijekakino d.o.o. u stečaju iz Rijeke, Dolac 13,za kupnju nekretnine sa svojstvom kulturnog dobra, u naravi zgrade kazališta „Teatro Fenice“ u Rijeci na adresi Dolac 13 s pripadajućim dvorištem.

U ponudi se navodi da se predmetna nekretnina prodaje po cijeni od 11.500.000,00kuna kako je to utvrdila skupština vjerovnika u stečajnom postupku.

Prvenstvo u ostvarivanju prava prvokupa ima Grad Rijeka u odnosu na Primorsko- goransku županiju, pa zatim Republika Hrvatska.

Nakon isteka roka od 60 dana vlasnik može kulturno dobro prodati drugoj osobi uz cijenu koja ne može biti niža od cijene navedene u ponudi i pod uvjetima koji za kupca nisu povoljniji od uvjeta sadržanih u ponudi.

Grad Rijeka zainteresiran je za kupnju nekretnine „Teatro Fenice“, međutim ne po navedenoj cijeni, već se predlaže ovu ponudu odbiti s pridržavanjem prava prvokupa nekretnine ukoliko se kupoprodajna cijena umanji, o čemu nas je prodavatelj u obvezi izvijestiti, odnosno ponuditi kupnju po pravu prvokupa ukoliko se izmijene uvjeti prodaje”, navodi se u materijalima za sjednicu Gradskog vijeća.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Medvjedići u Rijeci

Fiuman Plus

Facebook

Instagram