Povežite se s namaGradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2015. te za ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka imenovalo Niku Cvjetkovića. Uz podršku EDIT-u, Vijeće je odobrilo osnivanje novog trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020.

Na početku sjednice, nakon kraće stanke, a prema prijedlogu gradonačelnika Vojka Obersnela s aktualnog sata, Gradsko vijeće glasovalo je o zaključku kojim se izražava puna podrška izdavačkoj kući EDIT u kontekstu svih djelatnosti kojima osigurava prava autohtonoj talijanskoj nacionalnoj manjini na uporabu talijanskog jezika u informiranju i kulturi. Gradsko vijeće neprihvatljivim smatra izrečeni stav ministra kulture, kao predstavnika Vlade RH, o nužnosti izlaženja dnevnog lista La Voce del Popolo na isključivo komercijalnim osnovama, te s tim u vezi smanjenje i ukidanje proračunskih sredstava za financiranje djelatnosti izdavačke kuće EDIT. Ujedno Gradsko vijeće Grada Rijeke inzistira na stavu da se unutar državnog proračuna moraju pronaći sredstva za sufinanciranje izdavačke kuće EDIT, te time za ostvarivanje prava talijanske nacionalne manjine na uporabu talijanskog jezika u informiranju putem dnevnog lista La Voce del Popolo. Ovaj Zaključak uputit će se Ministarstvu kulture i predsjedniku Vlade RH.

Protiv ovakvog Zaključka bili su jedino vijećnici kluba Klub HDZ – HSP AS, u čije je ime Tea Čaljkušić Mance kazala kako oni, premda smatraju da za EDIT treba pronaći alternativne izvore financiranja, ovako intoniran zaključak neće podržati.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel govoreći o izvršenju Proračuna i raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. kazao je kako se zbog zakonskih promjena lanjski rast BDP-a za 1,6 posto nije u cijelosti povoljno odrazio na prihode, pa su oni iznosili 684 milijuna kuna. Iako se rashode od 696 milijuna kuna nastojalo uskladiti s prihodima, u Proračunu je ostvaren manjak od 12,4 milijuna kuna. Kao dobru vijest gradonačelnik je istaknuo da je taj manjak ipak upola manji nego što je bio u 2014. godini.

Iako su prihodi od poreza, kao najvažniji prihod od poslovanja, povećani za 11, 6 milijuna kuna, kao izravna posljedica promjene Zakona o porezu na osobni dohodak, ostvaren je manjak od 23 milijuna  kuna. Prema gradonačelnikovim riječima, da Grad Rijeka lani nije povećao stopu prireza s 12 na 15 posto, taj manjak prihoda od poreza bio bi i veći, te bi se popeo na 33,2 milijuna kuna. „Takav manjak prihoda nemoguće je pokriti i nadoknaditi iz nekih drugih izvora i bojim se da je to nešto što će nas pratiti u godinama koje su pred nama“. Dodao je da su prihodi od poreza na promet nekretninama, kao i prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ipak bili nešto veći nego u prethodnim godinama. Prihodi od imovine koji iznose 112 milijuna kuna veći su za gotovo 2 posto, za 76 posto povećani su i prihodi iz inozemstva i subjekata općeg proračuna. Najveći iznos ostvaren je od zakupa i iznajmljivanje imovine, s rastom od 1,4 posto u odnosu na protekle godine, a znatno su smanjeni prihodi od nefinancijske imovine, jer nije bilo novih zaduživanja.

„Ako se sagledaju prihodi poslovanja kao najznačajniji prihodi, iako je u svim elementima ostvaren rast, oni ne mogu nadoknaditi gubitak koji je rezultat zakonskih izmjena“, zaključio je Obersnel. Gradonačelnik je rekao da se rashodima nastojalo pratiti prihode, ali koliko god se to pokušavalo držati pod kontrolom smanjivanjem svih vrsta rashoda, to se ipak nije moglo ostvariti. Radi toga su smanjene plaće za 5 posto, no to nije utjecalo na Proračun jer je u međuvremenu povećan broj zaposlenih u novootvorenom vrtiću, kao i dio troškova za doprinose na plaći.

U rashodima nisu dirane jedino naknade građanima, odnosno davanja iz Socijalnog programa koja su ostala na razini troškova od ranije. „Novih zaduženja i jamstava lani nije bilo. Ove godine ističe zadnja rata Gradskih obveznica, a dio ukupnog iznosa od 390 milijuna kuna odnosi se na jamstva koja neće biti aktivirana, ali se evidentiraju“, rekao je gradonačelnik. Sredstva proračunske zalihe uglavnom su se trošila po isplatama u pravomoćnim sudskim procesima, a 70 tisuća kuna isplaćeno je Crvenom križu za pomoć izbjeglicama.

Oporbeni vijećnici iz klubova HDZ-a, HSP AS i Hrvatskih laburista rekli su da izvješće neće podržati smatrajući da su se u rashodima mogle postići veće uštede kako se akumulirani manjak od 247 milijuna kuna ne bi i dalje vukao iz godine u godinu, zamjerajući „neracionalno trošenje proračunskih sredstava“, nepodmirivanje dospjelih obveza, financiranje budućeg TD Rijeka 2020 i drugo. Odgovarajući na kritike gradonačelnik Obersnel je rekao da su svoje prijedloge o proračunskim sredstvima trebali iznositi onda kada se donosio Proračun te ih je pozvao da to učine tijekom donošenja proračuna za sljedeću godinu.

Gradsko vijeće prihvatilo je odluku da se Niko Cvjetković, magistar knjižničarstva i profesor hrvatskoga jezika i književnosti, imenuje za novog ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka, i to na vrijeme od četiri godine. Izabralo ga je Upravno vijeće Gradske knjižnice Rijeka, a o izboru je pozitivno mišljenje dalo i Stručno vijeće Gradske knjižnice Rijeka. Novi ravnatelj će s obavljanjem dužnosti započeti 1. lipnja 2016. godine. „Cvjetković kroz svoje smjernice te viđenje uloge Gradske knjižnice Rijeka, kao i njenog trenutnog stanja i aktualne problematike, dokazuje svoje stručne i organizacijske kompetencije koje upućuju na to da bi mogao uspješno voditi Gradsku knjižnicu Rijeka“, rekla je danas Sandra Krpan, predsjednica Upravnog vijeća GRK-a.

Niko Cvjetković u zahvali vijećnicima na potpori rekao je da mu je posebna čast i izazov biti novi ravnatelj knjižnice, ustanove koja je jedan od stupova riječke kulture. Niko Cvjetković rođen je 1975. godine u Rijeci. Završio je poslijediplomski doktorski studij „Društvo znanja i prijenos informacija“, studij knjižničarstva i studij hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Od 2007. do danas bio je knjižničar u Pomorskoj školi Bakar, a ranije i u Gradskoj knjižnici Rijeka. Bio je novinar i urednik televizijske postaje Ri-TV, a radio je u školi stranih jezika „Oxford“.

Na sjednici je bez rasprave usvojen i prijedlog o osnivanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. Sandra Krpan (Klub SDP-a i ARS) u uvodnoj je riječi čestitala timu koji je radio na kandidaturi za EPK istaknuvši da je to velika čast i za Rijeku i za Hrvatsku. Izrazila je vjeru da potpora Ministarstva kulture neće izostati. „Luka različitosti, naša multikulturalnost koja je identitet našega grada, ono je što nudimo Europi“, rekla je Krpan.

Zadatak Društva je samostalna i transparentna provedba projekta RIJEKA 2020 tako što će implementirati operativne, programske i komunikacijske strategije. Ono će biti odgovorno za provedbu kulturnog i umjetničkog programa, komunikaciju i marketing te prikupljanje sredstava i upravljanje, a njegova glavna zadaća je osigurati provođenje umjetničke vizije i strukture kulturnog programa, kao i uvjete koji odgovaraju strateškim i operativnim ciljevima iz prijavne dokumentacije. Grad Rijeka unutar projekta EPK svojim će aktivnostima poboljšati opseg, raznolikost i europsku dimenziju svoje kulturne ponude, transnacionalnu suradnju, proširiti pristup i sudjelovanje u kulturi, ojačati kapacitet svojega kulturnog sektora i njegovu povezanost s drugim sektorima te podići svoj međunarodni ugled pomoću kulture.

Vijeće je razriješilo Luciana Vukelića dužnosti člana Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća Grada Rijeke, a umjesto njega je za članicu Odbora izabrana Nada Rupčić, dipl. pravnica iz Rijeke, zaposlena u Zavodu za mirovinsko osiguranje Rijeka. S dužnosti člana Odbora za nacionalne manjine Gradskog vijeća Grada Rijeke razriješen je i Čedomir Salević, a za člana tog Odbora izabran Walter Volk.

Gradsko vijeće usvojilo je i Akcijski plan za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za grad Rijeku te prijedloge odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke. Također, usvojene su i odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Rijeke, o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području grada Rijeke, kao i plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2016. Usvojena je i Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu. Osim toga, gradski su vijećnici usvojili i izvješća o izvršenju programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. te izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2015. godinu.

Grad Rijeka