Povežite se s nama


Gradski odbor HDZ-a Rijeka održao je konferenciju za medije na temu predškolskog odgoja i natalitetne politike, a njihovo priopćenje za medije prenosimo u cijelosti:

HDZ Grada Rijeke ovim putem pozdravlja odluku o proširenju kapaciteta i gradnji vrtića Morčić i Đurđica na Gornjoj Vežici i Vojaku pogotovo stoga što je situacija predškolsle skrbi u Gradu Rijeci usljed dugogodišnjeg ignoriranja u vrlo zabrinjavajućoj situaciji pa se tako prilikom posljednjih upisa oko 500 djece nije uspjelo upisati u gradske vrtiće.

Isto tako se nadamo da građani Rijeke ovaj put neće preplatiti građevinske radove kao prilikom gradnje dječjeg vrtića Srdoči,  kapaciteta 150 djece,  koje je građane Rijeke stajalo 30 mil kuna. U isto vrijeme Općina Viškovo je sagradila dječji vrtić kapaciteta 200 djece za 15,5 milijuna kuna, a Općina Čavle dječji vrtić kapaciteta 180 djece, za 14 milijuna kuna. Dakle, cijena izgradnje po djetetu vrtića Srdoči stajala je 200.000,00 kn, vrtića Viškovo 77.500,00 kn, a vrtića Čavle 77.777,00 kn što je šokantan nesrazmjer. Očigledno je preplaćivanje građevinskih radova kao na bazenu na Kantridi pa i na primjeru vrtića Srdoči postalo pravilo ove gradske vlasti, a ne iznimka.

Proširenje kapaciteta gradskih vrtića samo je jedna od neophodnih mjera budući da Grad Rijeka za Splitom i Zagrebom zaostaje i u cijeni pružanja usluga boravka djece u vrtićima kao i nedovoljnom sufinanciranju djece koja se nisu uspjela upisati u gradske vrtiće i koja su upisana u privatne vrtiće.

Takvu politiku gradske vlasti smatramo neprihvatljivom budući je pitanje smještaja djece u vrtiće po prihvatljivim cijenama jedno od temeljnih pitanja svake obitelji, a što je i jedan od preduvjeta da bi se mladi parovi odlučili na podizanje djece.

Za HDZ je ovo pitanje i u direktnoj vezi s natalitetnom politikom koja je u našem gradu katastrofalna. Alarmantni podaci koji govore da Grad Rijeka najviše odumire od velikih gradova je za nas vrlo zabrinjavajuća jer u razdoblju od 2001. pa do 2011. (period posljednjeg pospisa stanovništva)  Grad Rijeka je izgubio 10,7% stanovništva, Grad Zagreb je dobio 1,4% stanovništva, Split izgubio 5,61%, a Osijek je izgubio 5,73% stanovništva.  Radi se o  smanjenju od 15659 stanovnika u Gradu Rijeci. Ako usporedimo podatak da Srdoči danas imaju  6.522 stanovnika, a Zamet 9.152 stanovnika, ukupno 15674 stanovnika, u posljednjem razdoblju od deset godina, kao da su nestala ova dva velika naselja Grada Rijeke.

Osnovni problemi vrtića Grada Rijeke su visoka cijena, nedovoljni kapaciteti te diskriminatorno i  nedovoljno sufinanciranje privatnih vrtića.

Zbog premalih kapaciteta, mnogi roditelji ne uspjevaju upisati svoju djecu u vrtiće te se s pravom pitaju kakvi su kriteriji i zašto baš oni ne mogu ostvariti to pravo. Osim nezadovoljnih roditelja zbog neostvarenih prava i osjećaja diskriminiranosti na nedovoljne kapaciteta, godinama ukazuju i civilne udruge i građani.

Na upozorenja udruga da Grad Rijeka uopće ne potiče razvoj privatnih vrtića i diskriminira ih u sufinanciranju, gospodin Obersnel bahato prikazuje njihovo oskudno sufinanciranje kao “darežljivost” Grada Rijeke, jer to nije zakonska obveza. Ako i nije, pitamo ga je li to onda stvar političkog opredjeljenja te je li svjestan posljedica. Naime, Rijeka po broju istih daleko zaostaje za ostalim hrvatskim gradovima, budući da u Gradu Zagrebu postoji 66 ustanova – vrtića drugih osnivača, Splitu 21, Zadru 22, Puli 23 a u Rijeci samo 9.

Želimo podsjetiti gradonačelnika da se u privatne vrtiće ne upisuju kruške i jabuke već djeca građana Rijeke. Svim vrtićima, bez obzira na strukturu vlasnišva, a koji osiguravaju odgovarajuće kapacitete i standard kvalitete, trebalo bi osigurati jednake subvencije, a za roditelje jednake troškove dječjeg vrtića. Time bi trebalo olakšati život radno aktivnom stanovništvu i poticati na ostanak i roditeljstvu, a ne ih birokratskim zamkama tjerati iz grada.

Koliko je pitanje vrtića bitno za gradonačelnika možemo vidjeti na primjeru iznosa sufinanciranja djelatnosti vrtića drugih osnivača. Roditelji koji imaju upisanu djecu u privatne vrtiće  plaćaju oko 30% veću cijenu vrtića od roditelja koji imaju upisanu djecu u gradske vrtiće i na taj način su diskriminirani. Za ispravljanje ove nepravde bio bi dovoljan iznos koji je Obersnel bacio na brod  Galeb koji je građane Rijeke u periodu od 2009. do 2015. godine stajao 7.553.998,00 kn , a za  1.200.000,00 kuna godišnje koje bi trebalo izdvojit za sufinanciranje privatnih vrtića, izjednačile bi se cijene privatnih i gradskih vrtića.

HDZ se ne može složiti s takvom inertnom politikom. Osiguravanje vrtića svakom djetetu treba biti prioritet Grada Rijeke, jer se jedino na takav način može osigurati normalno funkcioniranje obitelji.

U tom smislu dio našeg izbornog programa za lokalne izbore, a u svrhu unaprjeđenja pružanja usluga boravka djece u vrtićima zalažemo se za poduzimanje sljedećih koraka:

  • Smanjenje cijene gradskih vrtića za socijalno najugroženije sa 550,00 kn na 300,00 kn. Treba napomenuti da je cijena vrtića u Gradu Zagrebu za socijalno najugroženije 150,00 kn.
  • Oslobođenje plaćanja vrtića za 3. dijete po uzoru na Grad Zagreb i Grad Split.
  • Izjednačavanje subvencija za djecu koja polaze privatne vrtiće, kako bi se izjednačila  cijena koju plaćaju roditelji te osigurao jedinstveni standard kvalitete vrtića na području Rijeke kakav svi građani zaslužuju.
  • Otvaranje novih kapaciteta gradskih vrtića kako bi sva djeca imala mogućnost biti zbrinuta u vrtiću