Povežite se s namaPrijedlogom izmjena Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske koji je HNS uputio u redovnu saborsku proceduru, želi se omogućiti darivanje državnih nekretnina jedinicama lokalne samouprave. To može doprinijeti učinkovitijem i transparentnijem upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne samouprave, a ujedno i gospodarskom i socijalnom napretku i razvoju svih krajeva, istaknuli su članovi Istarsko – primorsko –  goransko – ličko – senjskog regionalnog saveza i Županijske organizacije Primorsko-goranske županije Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata na današnjoj konferenciji za medije održanoj u Rijeci.

U državnom vlasništvu još uvijek postoji velik broj nekretnina koje se ne koriste ili nisu u funkciji pa se decentralizacija sustava upravljanja nekretninama njihovih darovanjem JLS koje će njima efikasnije upravljati, nameće kao nužnost. Prijedlogom je predviđena i mogućnost prodaje nekretnine, i to na način da se 40 % prihoda uplaćuje se u Državni proračun na poziciju pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije. Prihodi koji ostaju JLS mogli bi se koristiti namjenski, za kapitalne rashode.

„Donošenjem ovog zakona doprinijet će se jačanju konkurentnosti jedinica lokalne samouprave i smanjenju lokalnih nejednakosti putem pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije onim jedinicama lokalne samouprave na čijem području se ne nalaze nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske. Na taj način će se dodatno potpomoći razvoj pojedinih slabije razvijenih jedinica lokalne samouprave i povećati izgledi za smanjivanje razine njihovog zaostajanja za prosjekom Republike Hrvatske“ zaključio je Žarko Stilin, predsjednik IPGLS RS HNS-a.

 „Nekretnine koje bi trebale biti predmet darovanja bi prije svega trebale biti one nekretnine koje nisu od posebnog strateškog gospodarskog i razvojnog interesa za Republiku Hrvatsku i ne odnose se na poljoprivredno zemljište i šume“ naglasio je Miodrag Šarac, HNS-ov vijećnik u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije i vijećnik u Općinskom vijeću Matulja te dodao kako će s ciljem što veće transparentnosti,  JLS biti obavezne predstavničkom tijelu svake godine podnositi Izvješće o provedbi plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u državnom vlasništvu za prethodnu godinu.