Povežite se s namaI  ove ljetne praznike Zajednica tehničke kulture Rijeka, u CTK-Tehničkom centru mladih na Korzu 2A/2 i na prostoru lučice Pećine, u ljetnom kampu tehničke kulture, bit će na usluzi sa prostorom i tehničkim sredstvima članicama koje će realizirati programe s mladima. Uz izradu makete brodice koja će moći i zaploviti, odvijat će se i projekt pod nazivom “Mladi modelari – ekologija i edukacija”. Ljetna radionica održat će se od 29. 6. – 17. 7. 2015. g.

S aktivnostima u lučici, dijelovima brodice i načinom očuvanja mora upoznat će nas članovi Pomorsko športskog društva Pećine, a poduku iz udičarenja za mlade modelare pružit će članovi Društva za športove na moru, 3. Maj. Završni dio ljetnog kampa polaznici će se brodicama članica provesti po Kvarnerskom zaljevu i tom prilikom aktivno uključiti u čišćenje morskog akvatorija prikupljanjem plutajuće plastične ambalaže s morske površine i time pokazati svoj doprinos u zaštiti mora. Programi se odvijaju uz financijsku potporu Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

Informacije i prijave zaprimaju se na tel. 051/323-153 svakog radnog dana od 08.00 do 16.00 sati, a rado ćemo Vas primiti i u poslovnom prostoru Zajednice tehničke kulture Rijeka na adresi Korzo 2 A/2.

Grad Rijeka