Povežite se s nama

Vijesti

Potpisan ugovor o Riječkom prometnom pravcu

Objavljeno

naGradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić potpisali su Ugovor o izradi Glavnog plana razvoja riječkog prometnog pravca na području Grada Rijeke. Potpisivanjem ugovora vrijednog 3,5 milijuna kuna, koji se s 85 posto sredstava financira iz fondova EU, omogućit će se izrada dokumentacije za unaprjeđenje povezanosti različitih prometnih sustava na riječkom području.

Plan razvoja trebao bi utvrditi i sagledati cjelinu funkcioniranja cestovnog, željezničkog i pomorskog prometa te postojećih planiranih projekata poput, izgradnje državne ceste D403 do kontejnerskog terminala Zagrebačka obala, željezničke pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Šapjane te niz projekata vezanih uz integraciju sustava javnog gradskog i prigradskog prometa s ostalim prometnim sustavima.

“Izrada master plana jedan je od glavnih preduvjeta za neku značajniju investiciju u izgradnju nove prometne infrastrukture u Rijeci i okolici s ciljem poboljšanja mobilnosti stanovništva, ali i daljnjeg razvoja gospodarske djelatnosti, a njegova izrada ujedno će omogućiti i korištenje sredstava fondova EU,” kazao je gradonačelnik Obersnel, zahvalivši se Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture što je Gradu Rijeci ukazao povjerenje da bude nositelj izrade ovog složenog dokumenta, čiji se dovršetak očekuje u roku od godine dana.

Ministar Hajdaš Dončić istaknuo je važnost Riječkog prometnog pravca u ukupnom razvoju ne samo Hrvatske, već i Europske unije, koja ga je uvrstila među jedan od glavnih pravaca transeuropske prometne mreže. Ujedno je naglasio kako je izrada master plana izuzetno bitna, budući da je temelj za korištenje sredstava strukturnih ili kohezijskih fondova EU. U kontekstu iskorištavanja sredstava EU, ministar Hajdaš Dončić kazao je kako je prije nekoliko dana Ministarstvo sa dva projekta vezana uz Riječki prometni pravac apliciralo za dobivanje sredstva putem Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF). Radi se o projektima vezanim za nastavak izgradnje Zagrebačke obale te kontejnerskog terminala Brajdica.

Potpisivanju su nazočili i zamjenik gradonačelnika Miroslav Matešić, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Irena Miličević te Lorella Mekić iz Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Uz Rijeku, riječki prometni pravac obuhvaća dijelove susjednih gradova i općina u kojima se nalazi prometna infrastruktura od državnog značaja, a  koja ujedno predstavlja okosnicu gradskog prometnog sustava, to su:

  • u lučkom sustavu: lučki teretni i putnički terminali u gradu Rijeci (vezano na razvoj kontejnerskih terminala Brajdica i Zagrebačka obala te putničku luku Rijeka);
  • u željezničkom sustavu: postojeća željeznička pruga na koja prolazi kroz grad, i to na dionici od  Škrljeva do Matulja, a vezano uz izgradnju drugog kolosijeka pruge i uspostavu javnog gradsko – prigradskog željezničkog prometa,  te rekonstrukciju i dogradnju željezničkih kolodvora Rijeka i Brajdica;
  • u cestovnom sustavu: državne ceste koje prolaze područjem grada (postojeće i planirane), te zaobilaznica grada Rijeke na potezu od čvora Matulji do čvora Križišće;
  • u sustavu luka nautičkog turizma: nautički kapaciteti koji su planirani unutar gradskog područja;
  • u sustavu zračnog prometa: želi se definirati prostorne i prometne potrebe unutar  grada, a koji će biti u funkciji ostvarivanja kvalitetne povezanosti grada sa zračnom lukom Rijeka na otoku Krku;
  • u sustavu javnog gradskog autobusnog prijevoza, u kontekstu njegove dogradnje uvođenjem gradsko-prigradske željeznice, razmatrat će se uspostava sustava terminala za komutaciju putnika dio kojih će zasigurno biti smješten u prvim susjednim naseljima u odnosu na Rijeku, primjerice u Opatiji, Matuljima, Viškovu i Čavlima.

 S obzirom na opseg razvojnog plana i predviđene projekte, radna grupa na projektu sastojat će se od predstavnika HŽ Infrastrukture, Hrvatskih cesta, Lučke uprava Rijeka, Luke Rijeka, Zračne luke Rijeka, Grada Rijeke i prijevoznika Autotrolej i Rijekapromet.

Razvoj riječkog prometnog pravca jedna je odrednica Strategije razvoja Grada Rijeke 2014. – 2020. godine, a riječki prometni pravac dio je i jedinstvene transeuropske prometne mreže (TEN-T) i nalazi se na Mediteranskom koridoru Osnovne mreže, željezničkom i cestovnom pravcu Rijeka-Zagreb-Budimpešta. Luka Rijeka nalazi se među 94 glavne europske luke koje se povezuju putem koridora i osnovna je luka TEN-T mreže u Hrvatskoj.

Grad Rijeka

Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Klapa Intrade u Opatiji

Fiuman Plus

Facebook

Instagram