Povežite se s nama

Vijesti

Udruženje obrtnika Rijeka održava besplatnu radionicu “Kako bolje pregovarati u poslu i svakodnevnom životu?”

Objavljeno

na
Udruženje obrtnika Rijeka za članove organizira besplatnu radionicu „Kako bolje pregovarati u poslu i svakodnevnom životu?“ (praktične vježbe) koja će se održati u četvrtak, 28. studenog 2019. godine u vremenu od 17,00 do 20,00 sati na adresi Udruženja obrtnika Rijeka, Vukovarska 21 (Edukacijski centar u prizemlju zgrade).

Iako poduzetnici oduvijek koriste pregovaračke vještine, često nisu svjesni kompleksnosti procesa pregovaranja koju određuje specifičnost svake pregovaračke situacije i osobnost svih sudionika pregovaranja. Slabo razumijevanje elemenata pregovaranja, važnosti planiranja i pripreme za pregovaranje, kao i nedostatno shvaćanje konteksta pregovaranja, često je uzrok slabog uspjeha, frustracija i neiskorištenih prilika u mnogim područjima rada poduzetnika u kojima se očekuju pregovaračke vještine.
Fokus radionice je osvjestiti važnost pregovaračkih vještina za ostvarivanje željenih ciljeva i za maksimiziranje konkurentske prednosti. Posebna je pažnja posvećena razumijevanju win-win taktika i strategija pregovaranja jer su važne za održavanje i izgradnju odnosa sa zaposlenicima, klijentima ili dobavljačima te potiču ostvarivanje buduće suradnje i dugoročnih partnerskih odnosa.
Kroz različite vježbe, samoevaluaciju vlastitih vještina pregovaranja i analizu primjera pregovaranja, polaznici će se upoznati sa temeljnim odrednicama i principima uspješnog pregovaranja te poboljšati svoja znanja i vještine u svrhu učinkovitijeg pregovaranja u poslu, ali i u svakodnevnom životu.
Predavač: Doc. dr. sc. Maša Magzan nakon magisterija i doktorata na američkom državnom sveučilištu Kent State University, predaje na različitim privatnim visokoškolskim institucijama u Zagrebu i regiji, a od 2015. je nositeljica nekoliko kolegija na Akademiji primjenjenih umjetnosti i Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Koautorica je priručnika u području pregovaranja i rješavanja konflikata.

Ukupni trošak radionice snosi Udruženje obrtnika Rijeka pa je ista za sve članove Udruženja besplatna!

Pravo prijave na radionicu imaju svi članovi (obrtnici i dobrovoljni članovi Udruženja), njihovi zaposlenici te članovi obiteljskog kućanstva sukladno Zakonu o obrtu, uz uvjet da im dug komorskog doprinosa ne premašuje dva kvartala (456,00 kn).

Prijave će se zaprimati do utorka, 26. studenog 2019. godine, tj. do popunjenosti kapaciteta Edukacijskog centra na sljedeći mail: cehovi@obrtnici-rijeka.hr, s obaveznom naznakom za koju edukaciju se osoba prijavljuje („Kako bolje pregovarati?“).

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Klapa Intrade u Opatiji

Fiuman Plus

Facebook

Instagram