Povežite se s nama

Vijesti

Vijećnici održali elektronsku sjednicu, raspravljalo se o hotelu na području kompleksa Benčić

Objavljeno

na


S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju, Gradsko vijeće Grada Rijeke održalo je elektronsku sjednicu, dok su u Gradskoj vijećnici raspravljali samo predstavnici vijećnika.

Kako je na početku sjednice istaknuo predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat, vijećnici glasuju putem e-maila po točkama dnevnog reda. Na isti je način već održana i sjednica Gradskog vijeća u travnju ove godine, također zbog poštivanja epidemioloških mjera vezanih uz pandemiju COVID-19.

Kako bi se održala potrebna distanca u Gradskoj vijećnici raspravama je prisustvovao po jedan predstavnik svakog kluba članova Gradskog vijeća, a članovi Vijeća koji nemaju klub su prisustvovali prema međusobnom dogovoru. Također, vijećničkim klubovima je omogućeno da se u vrijeme rasprave može se izmijeniti i više članova istog kluba, što su neki klubovi i iskoristili.

Unatoč tome što su svi klubovi iskoristili mogućnost da njihovi članovi prisustvuju sjednici, predstavnici kluba vijećnika HDZ-a i Akcije mladih te nezavisna vijećnica Ivona Milinović istaknuli su kako ovakav način rada ne smatraju dovoljno demokratskim, budući da nije omogućeno svim članovima vijeća da na jednak način sudjeluju u raspravi.

„Zahvaljujem svim na suradnji, a o načinu na koji ćemo održati sljedeću sjednicu bit ćete na vrijeme pozvani da probamo vidjeti koji model od predloženih će zadovoljiti sve“, kazao je na kraju rasprave u Gradskoj vijećnici predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat.

Zbog izmjena na terenu potrebno pokrenuti izradu izmjena DPU-a Benčić

Gradsko vijeće raspravljalo je o pokretanju izrade izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja “Benčić”. Potreba za promjenom plana nastala je kao rezultat njegove dosadašnje provedbe, tj. proizašla je iz mogućnosti drugačije organizacije prostora i izgradnje nakon dovršetka obnove i stavljanja u funkciju većeg dijela građevina industrijskog nasljeđa (Palača Šećerane, Dječja kuća, T-objekt i dr.), kao i izgradnje posve nove infrastrukture unutar kompleksa od koje posebno značenje ima infrastruktura u funkciji prihvata i odvodnje oborinskih voda.

Kako je istaknula ravnateljica Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju Eda Rumora, važeći plan donesen je temeljem 1996. godine provedenog urbanističko-arhitektonskog natječaja, na temelju kojeg su formirani blokovi unutar područja. Već tada Benčić je namijenjen kulturnoj djelatnosti, ali je zamišljen i kao prostor koji mora imati i druge sadržaje. Tijekom vremena došlo je do izmjena na terenu, između ostaloga i zbog izmjene funkcija unutar građevina.

Tako se predlaže da se ovim izmjenama propita položaj planiranog hotela. Naime, želi se ispitati bi li bilo povoljnije položiti zgradu, umjesto u smjeru istok-zapad, uz Ulicu Nikole Tesle.
„Godine 2014. izrađena je studija lokacije hotela, a varijanta rješenja su pokazala da postojeći položaj, nakon zadržavanje Dječje kuće, nije optimalan“, kazala je ravnateljica Rumora.

Također, želi se propitati način osiguravanja ulaza u knjižnicu, koja se rekonstruira u bivšem T-objektu. Kako je u objekt, umjesto planiranog MMSU-a smještena knjižnica, nema potrebe dogradnje dijelova koji su bili potrebni muzeju za izloške većih gabarita, pa ti prostori u planovima postaju javne površine. Nadalje, kroz izmjene i dopune DPU-a trebaju se revidirati uvjeti gradnje na sjeverno-istočnom dijelu.
„Trenutno važećim planom postojeće zgade bile su predviđene za uklanjana, a kako je prošlo 20 godina, moramo postojeće uvjete redefinirati u skladu s novim konzervatorskim tendencijama i stanjem na terenu“, kazala je ravnateljica Rumora.

Gradski vijećnici raspravljali o potrebi hotela na području kompleksa Benčić

Vijećnik Tihormir Čordašev je istaknuo kako Akcija mladih neće podržati pokretanje ovih izmjena. U prvom redu, smatraju kako se iz smjernica trebala izbrisati ideja izgradnje hotela te na tom prostoru planirati zelene površine ili javni trg, odnosno cjelokupni prostor kompleksa Benčić namijeniti građanima, u čemu su imaju i podršku nezavisne vijećnice Ivone Milinović. Vijećnici Akcije mladih smatraju da nije potrebno na ovoj lokaciji planirati hotel, s obzirom da je hotel planiran na obližnjoj lokaciji bivšeg Elektromaterijala te da bi prvo trebalo u turističke svrhe revitalizirati postojeće lokacije, poput bivšeg Doma željezničara ili praznog nebodera Tower centra. Također, stav je Akcije mladih, za što su dobili i podršku Liste za Rijeku, da prilikom uređenja kompleksa Benčić postojeći vodotoci barem djelomično ostanu vidljivi.

Vijećnica Sandra Krpan je u ime kluba vijećnika SDP-Hrvatski laburisti-SDSS istaknula je kako je kompleks Benčić najveća kulturna investicija u Hrvatskoj, koja će promijeniti vizuru tog dijela grada te naglasila kako je izgradnja hotela inicijativa koja ide u smjeru poticanja gospodarstva i većeg zapošljavanja.

Nezavisni vijećnik Marinko Koljanin zapitao se, s obzirom na to da se unutar kompleksa planiraju brojni sadržaji, kako se namjerava osigurati dovoljan broj parkirnih mjesta, ako nije moguće unutar kompleksa sagraditi garaže. Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel istaknuo je kako se unutar hotela planira parking za njegove potrebe, dok se za ostatak zone mora isplanirati parkiralište na drugačiji način. Sada je predviđeno da se u prvoj fazi otvori javno parkiralište s oko 50 mjesta, a s završetkom knjižnice u sklopu kompleksa Benčić bit će osigurano preko 100 parkirnih mjesta.

Ovom odlukom tek se pokreću izrade DPU-a, koji će, nakon što bude izrađen, proći proceduru javnog uvida i javne rasprave te rasprave i usvajanja na sjednici Gradskog vijeća.

Na dnevnom redu ponovno Odluka o najmu stanova

Na dnevnom redu bila je i odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja, kojim Grad Rijeka osniva pravo građenja bez naknade u korist države na nekretninama površine 2.899 m2 i ukupne vrijednosti 1.275.560,00 kn, koje predstavljaju dio građevne čestice III. faze državne ceste D-403 na kojoj će se izgraditi vijadukt. Uvažavajući važnost i značaj izgradnje državne ceste D-403, kako za razvoj luke Rijeka tako i grada u cjelini, do sada je Hrvatskim cestama za izgradnju državne ceste D-403 preneseno u vlasništvo ukupno preko 38 tisuća m2 zemljišta, vrijednosti 17,2 milijuna kuna.

Na dnevnom redu sjednice Gradsko vijeće bile su i izmjene i dopune Odluke o najmu stanova. Naime, prijedlog odluke bio je upućen na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću za rujansku sjednicu, no nakon upućivanja odluke u proceduru, Ustavni sud RH je ukinuo članke Zakona o najmu stanova, koji se tiču obaveze jedinicama lokalne samouprave u svezi stambenog zbrinjavanja zaštićenih najmoprimaca.

U odnosu na rujanski prijedlog, u novoj odluci izbrisani su članci koji su u suprotnosti s rješenjem Ustavnog  suda, a zadržane su izmjene koje se tiču usklađivanja sa Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola, internim pravilnicima te potrebama uočenim tijekom provedbe odluke u praksi.

Na dnevnom je redu bila i ponuda za korištenje prava prvokupa nekretnine stana sa svojstvom kulturnog dobra stana koji se nalazi u zgradi u Krešimirovoj 12.

Pred vijećnicima se našlo i izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu za mjesec rujan. Iz zalihe je 240 tisuća izdvojeno za nabavu zaštitnih pamučnih maski za potrebe učenika od 5. do 8. razreda osnovnih škola te za nastavno, administrativno, tehničko i pomoćno osoblje osnovnih škola i predškolskih ustanova kojima je osnivač Grad Rijeka, a 129.600 kuna za nastavak organiziranja gradske karantene u samačkom hotelu 3. maja.

Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Klapa Intrade u Opatiji

Fiuman Plus

Facebook

Instagram