Povežite se s namaNa Dječjoj plaži Tomaševac ovih dana započeli su radovi na dogradnji zaštite uvale od udara juga, koji raznose šljunak sa plaže. Zaštitnim perom spriječit će se razorno djelovanje juga, te će se dohranom šljunkom dobiti nove površine za sunčanje. Dio je to najavljenih radova na uređenju plaža koji se provode u sklopu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture definiranih i prvim rebalansom za 2016. godinu, a koji s odnose na ulaganja u pomorsko dobro, odnosno gradske plaže.

U sklopu tih radova, nastavlja se s uređenjem plaže Črnikovica (od postojećeg platoa prema Voloskom). Zatim će se s oko 270 kubičnih metara šljunka dosipati Dječja plaža Tomaševac i plaža za pse. Grad Opatija osigurao je sredstva za održavanje 29 raznih sunčališta i 5 plaže: Lipovica, Črnikovca, ispod CS Škrbići, Tomaševac i plaža za pse. Plaže će se održavati na visokoj razini i sa sadržajima kakvi su bili prisutni i u 2015. U 2016. godini Grad će sufinancirati i održavanje jedine dvije plaže koje nose Plavu zastavu: plaža Ičići, koja Plavu zastavu vijori od 2004. godine, i Dječju plažu Tomaševac koja je Plavu zastavu dobila 2015.

Grad Opatija