Povežite se s nama

Vijesti

Želite imati beach bar u Kostreni? Uskoro kreću prijave

Objavljeno

na
 U Službenim novinama Općine Kostrena broj 9/22 objavljen je Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kostrena za 2023. godinu (u nastavku: Plan), a koji Plan stupa na snagu dana 27. prosinca 2022. godine.

Na predmetni Plan dobivena je Potvrda Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze KLASA: 342-01/22-01/177, URBROJ: 2170-07-02/3-22-2 od 9. prosinca 2022. godine kojom se potvrđuje da mikrolokacije iz Plana nisu u suprotnosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2023. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/22).

Sve zainteresirane pravne i fizičke osobe – vlasnici obrta, registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se traži koncesijsko odobrenje mogu, po stupanju predmetnog Plana na snagu, podnijeti zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Kostrena za 2023. godinu.

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se na propisanom obrascu Zahtjeva (dostupan na dnu teksta kao prilog) Vijeću za dodjelu koncesijskih odobrenja Općine Kostrena, putem Upravnog odjela za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu, na adresu: Općina Kostrena, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena, (ured br. 5 – Pisarnica), a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i Planu.

Tiskani obrazac zahtjeva može se preuzeti i u pisarnici Općine Kostrena.

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja, sredstva, te maksimalna površina zauzeća pojedine mikrolokacije određeni su člankom 5. Plana.

Podnositelj zahtjeva dužan je, sukladno članku 7. Plana, zahtjevu obavezno priložiti:

  • dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti);
  • dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru, odnosno dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva;
  • dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje djelatnosti s brodicom/brodom);

Koncesijsko odobrenje daje se na vremenski period od 1 (jedne) godine.

U slučaju da je Vijeću dostavljeno više zahtjeva za obavljanje iste djelatnosti na istoj lokaciji, Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev vremenski prije zaprimljen i koji je potpun.

Preuzmite dokumente

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Rijeka Plus obavijesti

10.02.2023.
Obavještavamo javnost kako će danas, 10. veljače 2023. godine, započeti radovi na nogostupu u Ulici Danijela Godine. Radovi će trajati do subote, 11. veljače 2023. godine.

Marketing

Facebook video

Medvjedići u Rijeci

Fiuman Plus

Facebook

Instagram