Povežite se s nama

Vijesti

Rijeka u sve većim problemima: Manjak narastao na 247 milijuna kuna, Grad živi od kredita

Objavljeno

na

Obersnel sa zamjenikom Filipovićem (foto: Goran Kovačić/PIXSELL)

Grad Rijeka posljednjih nekoliko godina ne može se pohvaliti posebno dobrom financijskom situacijom. Iako će gradonačelnik Vojko Obersnel i dalje uvjeravati kako nema razloga za nikakvu brigu, izvještaj Državne revizije za 2016. godinu ponovno je ukazalo na iznimno velik broj značajnijih propusta, a neki od njih mjere se u desecima milijuna kuna.

Posebno se ističe kako manjak iz godine u godinu raste, redovno se protivno zakonskim propisima uzimaju iznimno veliki krediti za tekuće poslovanje iz godine u godinu, a gradska uprava je nekim dobavljačima dužna dulje od godinu dana više od 63 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od čak osam milijuna kuna u usporedbi sa stanjem godinu dana ranije.

Ističemo samo neke od najznačajnijih zamjerki Državne revizije:

  • Zbog problema s likvidnošću Grad je koristio okvirni kredit u iznosu od 45 milijuna kuna. Okvirni kredit koristi se od 2012. godine. U 2016. godini rashodi za naknade i kamate iznose 1,4 milijun kuna. Koncem godine se obveze po kreditu zatvaraju te se zaključuje novi kredit za sljedeću godinu u istom iznosu. Prema Zakonu o proračunu lokalne jedinice se mogu kratkoročno zadužiti najdulje do 12 mjeseci bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza kratkoročnim kreditima uzimanjem novih kratkoročnih kredita. Grad se koncem 2016. godine kratkoročno zadužio za tekuću likvidnost u ukupnom iznosu 13 milijuna kuna. Vraćeno je 3,33 milijuna, a stanje duga koncem godine iznosi 9,67 milijuna kuna.
  • Dospjele obveze koncem 2016. godine iznose 174,7 milijuna kuna i u odnosu na stanje početkom godine veće su za 2,1 milijun kuna. Grad nije poštivao plaćanja obveza prema dobavljačima te obveze s prekoračenjem roka plaćanja preko 360 dana iznose 63,6 milijuna kuna i veće su za 8 milijuna kuna u usporedbi s prethodnom godinom. Zbog neplaćanja obveza u ugovorenim rokovima, za 2016. su ostvareni rashodi za zatezne kamate u iznosu 6,6 milijuna kuna.
  • Preneseni manjak iz prethodnih godina iznosi 246,7 milijuna kuna.
  • Koncem 2016. je nenamjenski utrošeno 9,8 milijuna kuna sredstava komunalnog doprinosa.
  • U 2016. prihodi u iznosu od 24 milijuna kuna nisu se koristili za propisane namjene.
  • Grad u ugovorenim rokovima ne plaća ni obveze neprofitnim organizacijama (udruge, sportski klubovi…) Zbog nedostatka financijskih sredstava nisu bili plaćeni te su stornirani iznosi od 13,8 milijuna kuna, što je za 7,4 milijuna kuna ili 116 posto više u odnosu na prethodnu godinu.
  • Zbog slabosti u primjeni projekata (nisu rađene procjene opravdanosti ulaganja) dolazi do otpisa onih ulaganja koja su procijenjena kao neizvjesna: Od 2002. do 2016. godine u kompleks Zapadna Žabica u sastavu kojeg se planirao izgraditi novi autobusni kolodvor uloženo je 47,5 milijuna kuna. (…) Planirana je izgradnja trgovačkog centra, autobusnog kolodvora, javne garaže, uredskih prostora, kongresna dvorana, hotel i teretana. Prema Studiji, izgradnja navedenog kompleksa planirana je dvije godine približno u vrijednosti 330 milijuna kuna. Planom razvojnih programa za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. izgradnja autobusnog kolodvora nije planirana.

Kompletno izvješće na 47 stranica o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2016. godinu zajedno s odgovorima iz Grada Rijeke možete pogledati ovdje (30 MB). O ovom izvješću raspravljat će i gradski vijećnici na svojoj nadolazećoj sjednici.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Fiuman Plus

Facebook

Instagram