Povežite se s nama


17. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održat će se u četvrtak 14. svibnja 2015. godine u 9,30 sati  u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Izbori i imenovanja
  Napomena: materijal za ovu točku predloženog dnevnog reda dostavit će se naknadno.
 2. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta lutaka Rijeka
 3. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2015. godini
 4. a) Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu
  b) Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu
 5. a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
  b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
  c) Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2014. godinu
 6. Izvješće o realizaciji Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. u 2014. godini
 7. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima
  b) Prijedlog odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata
  c) Prijedlog odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke
 8. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2015./2016. godinu
 9. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka
 10. a) Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke b) Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke
 11. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu
 12. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči
 13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 14. Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2015. godini
 15. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke
 16. Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu
 17. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u k.o. Srdoči
 18. a) Prijedlog rješenje o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Pašac
  b) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Sušak
  c) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Sušak
  d) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o.Kozala