Povežite se s nama


Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke, nakon izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provedenih 31. svibnja 2015., utvrđuje i objavljuje Rezultate izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u gradu Rijeci.

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“NN”, broj 144/12.), članka 33., 53. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“NN”, broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05.- pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke, nakon izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provedenih 31. svibnja 2015., utvrđuje i objavljuje Rezultate izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u gradu Rijeci.

Grad Rijeka