Povežite se s namaU prostoru Građevinskog fakulteta na Trsatu otvorena je izložba pod značajnim i snažnim nazivom „Znanost je ženskog roda“. Izložba je dio mnogo šireg programa Udruge PaRiter, a kojim se želi upoznati javnost s iznimnim ženskim ličnostima i njihovim postignućima, koja su nerijetko zanemarena i vrlo slabo prepoznata u javnosti. Prostor u kojem je izložba za sada izložena izabran je ciljano, kao fakultet sa većinskim udjelom muških studenata.

Izložba sadrži 19 portreta koje je za ovu priliku izradilo 11 autorica i jedan autor s područja Rijeke, Zagreba, Krka, Opatije i Istre. Portretirane su znanstvenice iz područja fizike, kemije, botanike, genetike, astronomije, komunikacijske tehnologije i slično. Tehniku portretiranja birale su same autorice i autor, a izradili su ih bez ikakve novčane naknade. Neke od korištenih tehnika jesu slikanje na platnu, grafika olovkom, rad na aluminijskoj ploči, digitalna izrada.

Znanstvenice koje su prikazane na izloženim portretima jesu: Maria Telkes, Hedy Lamarr, Grace Murray Hopper, Zlata Bartl, Sibila Jelaska, Vanda Kochansky- Davide, Mary Sherman Morgan, Ruzena Bajcsym Valentina Vladimirova Tereškova, Katarina Matanović Kulenović, Dorothy Mary Hodgkin, Ester Lederberg, Chien-Shiung Wu, Nettie Stevens, Rosalinda Elsie Franklin, Marie Tharp, Annie Jump Cannon, Emmy Noether i Shirly Anna Jackson.

Autorice koje su sudjelovale na izložbi jesu Nika Krajnović, Nives Žarković, Anja Ferenčić, Sara Pečanić, Antonia Radošević, Lea Županović, Višnja Laginja, Jadranka Lacković, Tamara Travaš, Tina Baisjol i Karin Bogdanić te autor Marin Nižić.

Udruga PaRiter vrlo često promiče prava žena i jednakost spolova, pa je tako jedna od zapaženijih akcija Udruge ona za Međunarodni dan žena 8. ožujka, u kojoj su nazivi riječkih ulica prelijepljeni novim, ženskim imenima. Time se htjelo ukazati na nepoznavanje i nevrednovanje ženskih ličnosti prilikom dodjeljivanja imena ulicama, parkovima ili trgovima.

Mnoge žene čiji su portreti dio izložbe u svom su se životu susrele sa rodnom diskriminacijom kojoj su bile izložene, a što im je direktno otežavalo životni put i rast u pogledu znanosti. Kako se takve stvari ne bi ponavljale i kako bi znanost bila jednako dostupna i priznata u muškom i ženskom rodu, potrebno je ukazivati ovakvim akcijama na tu problematiku i javno govoriti o tome.