Povežite se s nama

Vijesti

Udruga UZOR uz podršku Grada Rijeke plaća podstanarinu žrtvama nasilja nakon izlaska iz skloništa

Objavljeno

naUdruga UZOR uz potporu Grada Rijeke započinje s novim projektom „Podrška stanovanju i kvaliteti života nakon izlaska iz skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji“.

Riječ je o projektu putem kojeg se ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja, nakon izlaska iz skloništa, pokrivaju troškovi stanovanja na određeno vrijeme. Pravo na ostvarivanje ove pomoći imaju žrtve nasilja koje napuštaju sklonište udruge UZOR, ali i druga skloništa žrtve nasilja, primjerice drugo Sklonište koje djeluje na području Grada Rijeke, Dom Sv. Ana. Cilj ove nove usluge je ekonomski osnažiti žene i djecu te im osigurati bolju kvalitetu života.

Projekt su predstavile pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke Karla Mušković te predstavnici Udruge UZOR, predsjednica Paula Bogović i psihologinja Duška Car Drljača.

Kako je kazala Bogović, promjenom zakonske regulative povećan je broj prijavljenih kaznenih djela vezanih uz problem nasilja u obitelji. Tako je u 2021. godini zbog prekršaja nasilja u obitelji prijavljeno je 8368 osoba (75% osobe muškog spola), te je prijavljeno 6452 kaznenih djela među bliskim osobama (žene su žrtve u 79% slučajeva).

„Istovremeno, iako postoji posebna mjera stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji, u posljednje dvije godine je podneseno samo 70 zahtjeva a odobreno ih je 40 i to najviše na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Razlozi zbog kojih je podneseno tako malo zahtjeva su to što žrtve nasilja nemaju informaciju o svojem pravu na stambeno zbrinjavanje, zatim organizacije koje rade sa žrtvama nasilja nemaju iskustva s ostvarivanjem prava, kao i činjenica da žrtve nasilja moraju ispuniti jako komplicirane uvjete da bi uopće mogle predati zahtjev za ostvarivanje prava. Jedan od njih je i pravomoćna sudska presuda o počinjenom nasilju u obitelji, a s obzirom na iznimnu sporost pravosudnih postupaka koji najčešće traju barem dvije, tri i više godina, žene nakon izlaska iz skloništa nemaju pravomoćnu presudu“, kazala je Bogović.

Kao odgovor na nefunkcioniranje mjere stambenog zbrinjavanja, a posebice na uvjete koji su otežavajući za ostvarivanje toga prava Udruga UZOR i Grad Rijeka ovim projektom pružaju ženama žrtvama nasilja mogućnost ostvarivanja prava na sigurnost i dostojanstven život.
„Razvili smo model za koji se nadamo da će biti kontinuiran i da ćemo uz podršku Grada Rijeke i u sljedećim godinama moći pomagati žrtvama nasilja i na ovaj način, barem do trenutka dok mjera stambenog zbrinjavanja ne razvije na način da bude učinkovitija i svrsishodnija“, kazala je Bogović.

„Žene žrtve nasilja nakon izlaska iz skloništa, ukoliko se odluče živjeti u Rijeci, mogu se javiti na telefon UZOR-a 099 502 75 53,gdje mogu dobiti sve usluge i podršku koja je inače dostupna kroz druge projekte udruge“, kazala je Car Drljača.

Udruga UZOR već 15 godina kontinuirano provodi programe kroz koje pruža socijalne usluge, a osim savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji, provodi psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji te savjetovalište za djecu i mlade.

Za programe Udruge Uzor Grad Rijeka na godišnjoj razini izdvaja oko 700 tisuća kuna. Sredstva za provedbu projekta u visini od 100.000 kuna osigurana su putem Javnog natječaja za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2022. godini Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke.

“Grad Rijeka od samih početaka pruža podršku radu Udruge UZOR, prepoznajući vrijednost njihovih programa“, kazala je pročelnica Mušković, podsjećajući između ostalog kako je riječ i o jednoj od inicijativa vijećnika HDZ-a sa sjednice Gradskog vijeća kojom se naglasila važnost pomoći žrtvama nasilja nakon izlaska iz skloništa.

Grad Rijeka je Odlukom o socijalnoj skrbi za ostvarivanje pomoći za jednoroditeljske obitelji propisao cenzus prihoda u iznosu koji je za 20% viši od uobičajenih cenzusa prihoda, kako bi jednoroditeljske obitelji, a najčešće se radi o majkama s djecom, mogle ostvariti određene oblike pomoći.

„Jednoroditeljske obitelji najčešće koriste pravo na naknadu dijela troškova podstanarine, koja za primjerice majku s jednim ili dvoje djece iznosi 750 kuna. S obzirom na to da znamo da su podstanarine visoke, prepoznato je da to nije dovoljan iznos, i zato smo odlučili prihvatiti ovaj projekt s kojim se udruga UZOR javila na naš natječaj“, kazala je pročelnica Mušković, istaknuvši kako će Grad Rijeka kod budućih izmjena Odluke o socijalnoj skrbi nastojati proširiti broj pomoći koje može koristiti ta kategorija korisnika.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Medvjedići u Rijeci

Fiuman Plus

Facebook

Instagram