Povežite se s nama

Vijesti

Završetak radova na kružnom toku Martinkovac

Objavljeno

na


Radovi na kružnom toku Martinkovac privedeni su samom završetku. Ovaj složeni projekt izvodio se u kontinuitetu bez zatvaranja prometa tijekom cijelog vremena trajanja radova na gradilištu.

Prema informacijama iz Hrvatskih cesta, koji su investitor gradnje rotora, trenutno se izvode preostali radovi na uređenju okoliša te prikuplja dokumentacija za interni tehnički pregled. Postavljena je kompletna horizontalna i vertikalna signalizacija, označeni su pješački prijelazi, vraćena su autobusna stajališta, postavljena je i nova javna rasvjeta. Slijedi zasijavanje trave i izvođenja manjih preinaka.

Završetkom izgradnje ovog kružnog raskrižja riješit će se višegodišnji problem opasnog raskrižja koje je često bilo preopterećeno sa smjera centra Srdoči. U dijelu koji se odnosi na  dio vodoopskrbe, preloženi su dijelovi postojećeg vodovoda u dužini od 250 metara a u trupu državne ceste izgrađen je i dio budućeg transportnog vodoopskrbnog cjevovoda Streljana – Brgudi – Brestovice. Postojeći mješoviti kolektor iskorišten je za  prihvat samo sanitarne otpadne vode u granici zahvata dok je oborinska odvodnja riješena izvedbom novog kolektora sa slivnicima.

Na postojećem kolektoru „Kastav“ izvedena je rasteretna preljevna građevina za odvajanje oborinskih od sanitarnih voda koje će se dalje odvoditi upojni bunar na središnjem dijelu rotora. iz rasteretne građevine najveća količina oborinskih voda odvodi se u retencijski bunar, koji je lociran uz potporni zid na privozu Srdoči, površine 234 m2, odnosno volumena 600 m3. Takvim sustavom odvodnje riješiti će se dugogodišnji problem „iskakanja šahti“ prilikom intenzivnijih oborina što  je onemogućavalo normalno odvijanje prometa, kako državnom cestom, tako i svim ostalim prometnicama šireg područja.

Grad Rijeka

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Klapa Intrade u Opatiji

Fiuman Plus

Facebook

Instagram