Povežite se s nama

Vijesti

Senat Sveučilišta u Rijeci savjetodavno tijelo PGŽ u izradi nove razvojne strategije

Objavljeno

naSenat Sveučilišta u Rijeci bit će savjetodavno tijelo Primorsko-goranskoj županiji u postupku izrade Plana razvoja za novo srednjoročno razdoblje. Odlučeno je to na jučerašnjoj sjednici Senata na kojoj je istaknuto kako je prihvaćena inicijativa Županije da Sveučilište u Rijeci zajedno sa svojim sastavnicama bude aktivni sudionik u izradi ovog strateškog razvojnog dokumenta. Zadatak Senata bit će osmišljavanje i valorizacija razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera uvažavajući standarde i trendove znanstvene izvrsnosti.

Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2021.godine donijela je Županijska skupština na sjednici u prosincu prošle godine. To je temeljni strateški dokument za razvoj čitavog područja PGŽ, a cilj mu je omogućiti usmjeravanje daljnjeg gospodarskog rasta i unapređenja kvalitete života sukladno načelima održivog razvoja te ravnomjernog razvoja mikroregija.  Plan razvoja Primorsko-goranske županije ujedno je i dokument koji predstavlja temelj za uspješno korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Primorsko-goranska županija prva je u Republici Hrvatskoj usvojila Razvojnu strategije za razdoblje 2016-2020 godine čime su stvorene pretpostavke za ravnomjerni razvoj našeg područja, a posebno za mogućnost korištenja bespovratnih sredstava fondova Europske unije.

Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

BSH Carnival party u Operi

Fiuman Plus

Facebook

Instagram